Baten totaal:  € 19,4 miljoen

In vergelijking met 2015 is het totaal van de inkomsten met meer dan € 3,2 miljoen gegroeid. Deels was dit te voorzien: we ontvingen een subsidie van het ministerie van VWS om samen met andere partners het vijfjarig programma Samen dementievriendelijk uit te voeren. Voor 2016 ging het om € 1,8 miljoen.

Daarnaast bleken de inkomsten uit de in 2015 uitgevoerde campagne met de VriendenLoterij ruim hoger dan begroot: € 2,0 miljoen in plaats van € 1,1 miljoen. Tot slot waren ook de inkomsten uit nalatenschappen hoger dan verwacht. Dit bedrag was bijna € 700.000 hoger dan in 2015.

Bekijk hier hoe de inkomsten verdeeld zijn.

 

Onze grootste inkomstenbronnen

Collecte: € 1.612.387

In 2016 zetten ca. 20.000 mensen zich in om onze collecteweek tot een succes te maken. Daarnaast konden collectanten een online collectebus aanmaken, zodat mensen die niet thuis waren, alsnog een gift konden doen. In 2016 haalden we ruim € 50.000,- meer op dan in 2015.

Nalatenschappen: € 4.314.835

Door het samengaan met ISAO konden we meer mensen dan ooit wijzen op deze vorm van steun. We hebben dat onder meer gedaan door huisbezoeken, een enquête en een mailing naar ruim 9.000 mensen. In 2016 hadden we het hoogste bedrag aan inkomsten uit nalatenschappen tot nu toe: ruim 4,3 miljoen euro.

Donateurs: € 8.426.189

De donateursprogramma’s van Alzheimer Nederland en ISAO zijn in 2016 op elkaar afgestemd. De fusie is goed ontvangen door beide achterbannen. De respons/geefbereidheid bleef stabiel. En het is gelukt om – zoals gepland – 20.000 nieuwe donateurs te werven.

Acties van derden: € 2.359.568

Elk jaar komen meer mensen in actie voor Alzheimer Nederland. Het zijn heel verschillende acties die wij graag ondersteunen. Op onze speciale actiesite vindt u vele voorbeelden.

Subsidies van overheden: € 2.114.165

Dit betreft vooral de subsidie voor ons programma Samen dementievriendelijk.

Uitgaven 2016

Als gevolg van de hogere inkomsten lagen ook de uitgaven aan de doelbestedingen - wetenschappelijk onderzoek, belangenbehartiging en hulp en informatie - hoger dan in 2015. Meer over de uitgaven van 2016 vindt u hier.

 

Terug naar Resultaten