Ontwikkelingen in de organisatie

Alzheimer Nederland en ISAO samen verder

Op 1 april 2016 zijn Alzheimer Nederland en ISAO (Internationale Stichting Alzheimeronderzoek) samengegaan tot één nieuwe organisatie met een vertrouwde naam: Alzheimer Nederland. Door onze mensen en middelen te bundelen, kunnen we ons nóg sterker inzetten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Organogram

Over de fusie

Reacties positief

Onze communicatie over de veranderingen is, zowel binnen onze organisatie als naar buiten toe, soepel verlopen. De reacties waren zeer positief, ook in de pers. Het samengaan werd een inspirerend voorbeeld van bestuurlijke moed genoemd.

  Ingrijpende stap

  Het samengaan was met name voor medewerkers van ISAO een ingrijpende stap. Zeven van hen gingen vanuit hun kantoor in Elsloo (Zuid-Limburg) mee naar Amersfoort (zie ook hieronder: Meer medewerkers, nieuwe projecten). De acht overige medewerkers besloten helaas dat dit voor hen niet mogelijk was. Met hen hebben we afspraken gemaakt over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

  Bestuur en toezicht

  Mevrouw Gea Broekema-Procházka, directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland, nam in de nieuwe organisatie dezelfde functie op zich. Helaas werd zij in het najaar getroffen door een herseninfarct. De heer Marco Blom is door de Raad van Toezicht aangewezen als interim directeur-bestuurder. Deze nieuwe Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vier leden van de voormalige RvT van Alzheimer Nederland en drie van de RvT van ISAO. Mevrouw Liesbeth Spies is benoemd tot voorzitter.

  Focus op zes thema’s

  Voor de komende jaren richten we ons vooral op de volgende zes thema’s:

  • wetenschappelijk onderzoek;
  • ons online platform Dementie.nl;
  • het programma Samen dementievriendelijk;
  • participatie van patiënten;
  • preventie & bewustwording;
  • opinievorming.

  Samenwerkingsverbanden

  Alzheimer Nederland werkt – landelijk en lokaal – samen met vele partners om haar ambities waar te maken. We delen onze expertise, doen onderzoek en maken beleid. Tot onze partners behoren belangenverenigingen, zorginstellingen, overheden en onderzoekscentra, maar ook het bedrijfsleven en zorgverzekeraars. Voorbeelden hiervan zijn de PGGM, CZ, KNB en de Vriendenloterij. Ga voor het gehele overzicht van onze samenwerkingen naar de speciale pagina.

  Onze regionale afdelingen

  Onze afdelingen houden zich in hun eigen regio bezig met voorlichting en belangenbehartiging, zijn actief in de dementieketens en organiseren Alzheimer Cafés en activiteiten rond Wereld Alzheimer Dag. In 2016 zijn drie regio’s gefuseerd. Daarmee komen we op 48 afdelingen. Afdelingen werven ook fondsen voor eigen activiteiten. In 2016 werd daarmee in totaal € 482.139 opgehaald.

  Onderzoek onder vrijwilligers

  Met hun inzet en ideeën voegen de circa 3.600 vrijwilligers van de afdelingen veel kwaliteit toe aan ons landelijke werk. In 2016 hebben we onderzoek onder onze vrijwilligers gedaan naar hun motivatie en tevredenheid. Zij gaven gemiddeld een 7,8 voor motivatie en een 7,4 voor tevredenheid. Inmiddels is een werkgroep aan de slag gegaan met verbetersuggesties uit het onderzoek.

  Meer medewerkers, nieuwe projecten

  Het aantal medewerkers van Alzheimer Nederland nam in 2016 toe: van 62 (49 fte) naar 87 (68,7 fte). Dit komt niet alleen door het samengaan met ISAO, maar ook door de start van twee grote, nieuwe projecten: het programma Samen dementievriendelijk en ons online platform Dementie.nl. In verband met de nieuwe gezichten hebben we als organisatie in 2016 veel ruimte geboden om elkaar te leren kennen.

  organisatie.png

  Bekijk hier de cijfers in het groot.

  Afhandeling van klachten

  Als servicegerichte organisatie nemen we klachten over ons werk serieus. Vaak bieden deze ook belangrijke aanknopingspunten voor verbeteringen. In 2016 hebben we 20 klachten geregistreerd en 217 zogenoemde ‘uitingen van ongenoegen’. Deze komen binnen bij de Publieksservice en worden binnen vijf werkdagen beantwoord. In veel gevallen ging het over onze mailings. Mensen ergerden zich bijvoorbeeld aan de frequentie of de suggestie die we deden voor de grootte van het giftbedrag. We zetten ons in om deze en andere ergernissen in de toekomst te voorkomen. 

  Lees hier de gehele klachtenprocedure.

   

  Terug naar Resultaten