Start van een ambitieus programma

Maandag 9 mei 2016 gaf staatssecretaris Van Rijn (VWS) het startschot voor Samen dementievriendelijk. Dit programma is een initiatief van PGGM, Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS, waarmee we de Nederlandse samenleving handvatten bieden om goed om te gaan met dementie. Tot 2020 willen we minstens één miljoen mensen bereiken en ruim 300.000 van hen bewegen zich op de website als ‘dementievriendelijk’ aan te melden. Staatssecretaris Van Rijn was de eerste.

Voor de lancering van was veel media-aandacht, zowel in de landelijke pers als online media.

Naar de website

Ontwikkelingen

Steun van VWS

Het ministerie van VWS kende ruim twee miljoen euro toe voor het eerste deel van het programma, tot 1 maart 2017. Na evaluatie is een tweede deel tot 31 december 2018 toegekend.

De Vriendengroep: ervaringsdeskundigen denken mee

Bij de invulling van Samen dementievriendelijk maken we gebruik van de kennis en ervaring van mensen met dementie en hun omgeving. Er is een klankbordgroep opgericht, de ‘Vriendengroep’, met zo’n dertig ervaringsdeskundigen.

Vier commercials, 10 miljoen kijkers

Om mensen te wijzen op het belang van een dementievriendelijke samenleving, hebben we vier commercials gemaakt: animatiefilmpjes van situaties die door de Vriendengroep zijn aangereikt. De eerste werd op 21 september 2016 – Wereld Alzheimer Dag – uitgezonden. Met de commercials hebben we in 2016 al 10 miljoen Nederlanders bereikt.

Veel interesse voor trainingen op maat

Er zijn verschillende trainingen ontwikkeld waarin deelnemers leren hoe zij goed kunnen omgaan met mensen met dementie. Veel bedrijven maken hiervan gebruik. In 2016 zijn tien organisaties met meer dan 250 medewerkers gestart met het uitrollen van de trainingen: Albert Heijn, Connexxion, Sociaal Fonds Taxi, PGGM, CZ, Gemeente Amsterdam, T-Zorg, Gemeente Rotterdam en Maat beveiliging. Tachtig kleinere organisaties volgden of planden een training: slagerijen, drogisterijen, de dierenambulance, tandartsen, pedicures, enz.

Mystery guests testen dementievriendelijkheid

Onze regionale afdeling Zeist e.o. heeft inmiddels veel bereikt met het dementievriendelijk maken van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Door het inzetten van ‘mystery guests’ testte de afdeling of winkels en instanties de cursus ‘Omgaan met dementie’ in praktijk brachten. Woensdag 24 augustus 2016 werd Utrechtse Heuvelrug de eerste getrainde én geteste dementievriendelijke gemeente van Nederland.

Samen dementievriendelijk in cijfers

Naamloos.png

 

 

Terug naar Resultaten