wo-jaarverslag.jpg

Wetenschappelijk onderzoek

 • 2,6 miljoen euro voor onderzoek in het kader van het Deltaplan Dementie
 • Een toolkit ontwikkelen om de kennis van ervaringsdeskundigen – mensen met dementie en hun mantelzorgers – beter te benutten bij onderzoek

Belangenbehartiging

 • Dementie op de agenda zetten rond Tweede Kamerverkiezingen, kabinetsformatie en in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
 • Exponentiële groei van het aantal aanmeldingen voor Samen dementievriendelijk naar gemiddeld 1.000 per week tot ca. 60.000.

belangenbehartiging-jaarverslag.png

Hulp en informatie

 • Verdere groei in ons online bereik: 30% meer unieke bezoekers op Dementie.nl
 • Verdere stijging in het aantal forumbezoeken tot 100.000.
 • Onze bezoekers op dementie.nl koppelen aan lokale vrijwilligers.

belangenbehartiging.png

Participatie van mensen met dementie en mantelzorgers

 • Aantal mensen met dementie dat actief bij ons werk betrokken is, uitbreiden van 27 naar 100 (project ‘100 mensen met dementie’).
 • Organisatie van meer focusgroepen om onderzoeksvoorstellen te beoordelen.

2.1 Meer onderzoek dankzij AC en fondsen.png

Organisatie en achterban

 • Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers vergroten, onder meer door extra aandacht voor opleiden en verzuimpreventie
 • Het aantal donateurs laten groeien van 150.000 naar 165.000

 

Terug naar Resultaten

 

3.1 Jaar van verandering en groei.jpg