Onderzoek binnen het Deltaplan Dementie

In totaal droegen we tot en met 2016 ruim 4,65 miljoen euro bij aan wetenschappelijk onderzoek binnen het Deltaplan Dementie.

Ruim 1,6 miljoen extra voor Memorabel

In 2016 kwam onze totale bijdrage aan onderzoek in het kader van het Deltaplan Dementie uit op € 2,6 miljoen. Dankzij de opbrengst van onze campagne met de VriendenLoterij konden we dit jaar € 1,65 miljoen extra bestemmen voor een nieuwe subsidieronde van Memorabel in 2017.

9 ton voor extra innovatief onderzoek

In 2016 besteedden we ruim € 900.000 aan negen extra onderzoeksprojecten binnen het Deltaplan Dementie.

2.1 Fellowships-web.jpg

Fellowships voor elf onderzoekstalenten

Onze fellowships zijn beurzen voor onderzoekstalent. Het doel van de fellowships is wereldwijd kennis en ervaring rond dementie uit te wisselen. In 2016 ontvingen elf jonge onderzoekers een fellowship. De totale investering was € 86.084.

Lees hier meer over de fellowships

2.1 Meer onderzoek dankzij AC en fondsen.jpg

Meer onderzoek dankzij Alzheimer Centra en fondsen 

Jaarlijks geven we een subsidie van € 95.000 aan elk van de vier Alzheimer Centra in Nederland. Samen met de centra doen we tevens aan fondsenwerving. Opgeteld bij inkomsten uit externe fondsen hebben we zo bijna 1 miljoen euro extra kunnen toekennen aan verschillende onderzoeksprojecten.

Lees hier meer over de Alzheimer Centra

Participatie patiënten en mantelzorgers voor beter onderzoek

Het werk van Alzheimer Nederland draait om de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Om te bepalen welk wetenschappelijk onderzoek voor subsidie in aanmerking komt, laten we hen daarom zelf meebeslissen.

Lees hier meer over

onderzoek_0.png

Ondersteuning van onderzoekers

Lancering website

In 2016 lanceerden we de website www.alzheimeronderzoek.nl waar artsen, zorgverleners en beleidsmakers informatie over dementieonderzoek en –onderzoekers kunnen vinden en zelf kunnen bijdragen aan onderzoek.

Meet & Greet

In februari organiseerden we een ‘Meet & Greet’ voor 20 door ons gesteunde onderzoekers. In juni trok de 7e ‘Mix & Match Meeting’ ruim 90 wetenschappers.

Meer mogelijk voor onderzoekers

Met in totaal € 88.920 aan steun maakten we voor ruim 150 onderzoekers congresbezoek, stages en het drukken van proefschriften mogelijk.

 

Terug naar Resultaten