Jinte Middeldorp - Young Outstanding Researcher Award

Dr. Jinte Middeldorp kwam tijdens haar stage voor het eerst in aanraking met onderzoek naar dementie en was gemotiveerd hiermee door te gaan tijdens haar promotieonderzoek onder leiding van Prof. Elly Hol en Prof. Dick Swaab. Sindsdien zijn er veel ontdekkingen gedaan in hoe hersenen van mensen met dementie verschillen van gezonde hersenen, maar er is nog steeds geen medicijn om de ziekte te stoppen.

Ontdekking: aangetaste hersenen kunnen weer verbeteren

Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor dementie. Echter, het is nog steeds onbekend hoe alzheimer – de meest voorkomende vorm van dementie - op latere leeftijd nu precies ontstaat en dat intrigeert Jinte. Na haar promotieonderzoek ging zij naar de universiteit van Stanford in Californië om onderzoek te doen naar veranderingen in het bloed die optreden bij het ouder worden. Zij ontdekte samen met haar collega’s dat in oud bloed stoffen zitten die kunnen zorgen voor geheugenproblemen. Maar zij vonden ook dat dit proces nog teruggedraaid kan worden en dat hersenen die zijn aangetast door alzheimer kunnen verbeteren, inclusief het geheugen.

Verder onderzoek naar de invloed van bloed op cognitie

Ongeveer 20% van het bloed dat het hart rondpompt is bestemd voor onze hersenen. De hersencellen maken contact met de bloedvaten en kunnen reageren op veranderingen in het bloed. Het onderzoek waar Jinte momenteel in het Hersencentrum van het UMC Utrecht aan werkt richt zich op de vraag hoe veranderingen in het bloed bij het ouder worden bijdragen aan cognitieve veranderingen. Haar doel is om te ontdekken welke processen in de hersenen worden aangetast en welke stoffen hiervan de oorzaak zijn. Dit zal voor nieuwe aangrijpingspunten zorgen om een medicijn te ontwikkelen tegen dementie. Vervolgens kan er gemeten worden wannéér deze veranderingen plaatsvinden, om zo vroeg mogelijk de ziekte aan te pakken, zodat de kwaliteit van leven van veel ouderen behouden blijft. Met de prijs van Alzheimer Nederland zou Jinte de kans krijgen om haar vernieuwende onderzoeksideeën verder uit te voeren. Het zou haar tijd geven om grotere subsidies aan te vragen met als doel een eigen groep te starten die samen met haar wil werken aan een toekomst zonder dementie.

> Bekijk alle kandidaten

Over de Young Outstanding Researcher Award

In het dementieonderzoek, zijn er veel jonge talentvolle onderzoekers, die ondanks hun kwaliteiten moeite hebben om een vaste aanstelling te bemachtigen en financiering voor projecten te krijgen. Noodgedwongen verlaten zij hierdoor de onderzoekswereld. Alzheimer Nederland wil een prijs beschikbaar stellen voor deze jonge talentvolle onderzoekers om talenten te behouden voor het dementieonderzoek en zo het onderzoek naar oplossingen voor huidige en toekomstige generaties van patiënten en mantelzorgers te versnellen. 

> Lees hier wat wij nog meer doen op het gebied van onderzoek