Herkennen van dementie op jonge leeftijd

In Nederland zijn er naar schatting 15.000 mensen met dementie die jonger zijn dan 65 jaar. Problemen met het geheugen staan vaak niet op de voorgrond. Het geheugen kan zelfs nog redelijk goed zijn. Meestal vallen onverklaarbare veranderingen in het gedrag op, waardoor de mensen in de omgeving het gevoel krijgen dat er iets niet in orde is.

Dementie herkennen

Bij de volgende verschijnselen kan er sprake zijn van dementie op jonge leeftijd:

  • Moeite met het opnemen en verwerken van nieuwe informatie.
  • Wisselingen in stemming of juist onverschilligheid.
  • Overzicht verliezen in drukke situaties zoals op het werk (bij complexe situaties) of in het huishouden.
  • Gedragsveranderingen zoals minder remmingen en/of initiatiefverlies (apathie).
  • Vermindering van de woordenschat en problemen om woorden te vinden.
  • Karakterverandering. Iemand stelt zich bijvoorbeeld afhankelijker en minder zeker op.
  • Meer moeite met het bedienen van apparaten.
  • Behandeling van de klachten heeft geen effect.

Dementie op jonge leeftijd is lastig vast te stellen. Vaak vallen veranderingen in het gedrag meer op dan problemen met het geheugen. Zeker door de jongere leeftijd wordt niet zo snel aan dementie gedacht. De huisarts zal in veel gevallen eerder denken aan overspannenheid, depressie of relatieproblemen. Gemiddeld duurt het dan ook ruim 4 jaar tot de diagnose dementie wordt gesteld.

Lees meer over het stellen van de diagnose op jonge leeftijd

Bekijk hieronder het filmpje met de 10 signalen (bron: Netwerk Geriatrie Gelderse Vallei)