Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Dementie herkennen

Bij de volgende verschijnselen kan er sprake zijn van dementie op jonge leeftijd:

  • Moeite met het opnemen en verwerken van nieuwe informatie.
  • Wisselingen in stemming of juist onverschilligheid.
  • Overzicht verliezen in drukke situaties zoals op het werk (bij complexe situaties) of in het huishouden.
  • Gedragsveranderingen zoals minder remmingen en/of initiatiefverlies (apathie).
  • Vermindering van de woordenschat en problemen om woorden te vinden.
  • Karakterverandering. Iemand stelt zich bijvoorbeeld afhankelijker en minder zeker op.
  • Meer moeite met het bedienen van apparaten.
  • Behandeling van de klachten heeft geen effect.

Dementie op jonge leeftijd is lastig vast te stellen. Vaak vallen veranderingen in het gedrag meer op dan problemen met het geheugen. Zeker door de jongere leeftijd wordt niet zo snel aan dementie gedacht. De huisarts zal in veel gevallen eerder denken aan overspannenheid, depressie of relatieproblemen. Gemiddeld duurt het dan ook ruim 4 jaar tot de diagnose dementie wordt gesteld.

Bekijk hieronder het filmpje met de 10 signalen (bron: Netwerk Geriatrie Gelderse Vallei)

Accepteer cookies om de video te kunnen bekijken