Kan vitamine B12 dementie voorkomen?

Ruim een jaar geleden bemerkte ik tijdens een verjaardag dat mijn man in de war was. Het was niet logisch wat hij vertelde. Het viel zijn zus ook op en ze belde mij later die week op. De huisarts nam een test af en ik was verbijsterd. Hoofdrekenen ging bijvoorbeeld helemaal niet, terwijl hij hier vroeger een ster in was. De huisarts sprak niet uit dat het om beginnende dementie ging, maar dat ze bezorgd was, was voor mij wel duidelijk.

Op mijn verzoek werden ook vitamines geprikt en zijn vitamine B12 bleek volgens onze Orthomoleculair (een vorm van alternatieve geneeskunde) arts te laag. Daarom schreef ze supplementen voor. Ongeveer 4,5 maand na de eerste test heeft de huisarts de test nogmaals afgenomen en deze keer scoorde mijn man ruim juist erg goed en inmiddels is mijn man weer geheel de oude. Dit roept bij mij de vraag op; hoeveel mensen kunnen geholpen worden door vitamine B12?

Antwoord: Bedankt voor het delen van uw verhaal. Uw verhaal is bijzonder, maar zeker niet uniek. Bij uw man is geen officiële diagnose dementie gesteld. Wanneer dergelijk onderzoek naar dementie uitgebreider in een geheugenkliniek wordt gedaan, spreekt men vaak van ‘MCI’. Dat zijn milde cognitieve klachten, waarbij cognitie staat voor het denken (zoals bijvoorbeeld geheugen, taal en rekenen) Het blijkt dat bij ongeveer de helft tot één derde van de mensen met MCI de klachten stabiel blijven of zelfs spontaan verdwijnen. 

Dit lijkt bij uw man ook aan de hand te zijn. Zijn mentale vermogens waren tijdelijk minder, door een ander proces dan dementie. (Bij dementie blijven de klachten namelijk in ernst toenemen.). Wanneer mensen met MCI een bepaalde therapie uitproberen, schrijven ze het herstel ook vaak toe aan deze therapie. Vandaar dat er letterlijk tientallen zo niet honderden supplementen of andere therapieën op het internet te vinden zijn om dementie (of beter gezegd MCI) te ‘genezen’. Helaas blijken de therapieën die via wetenschappelijk onderzoek werden uitgeprobeerd niet te werken. Dat geldt helaas ook voor vitamine B12 en dementie.