Kay Deckers - Young Outstanding Researcher Award

Kay Deckers is neuropsycholoog/epidemioloog en sinds 2013 werkzaam als junior-onderzoeker bij het Alzheimer Centrum Limburg (onderdeel van de Universiteit Maastricht/MUMC+).

Relatie tussen leefstijlfactoren en kans op dementie

Kay richt zicht in zijn onderzoek op de relatie tussen leefstijlfactoren en de kans op het krijgen van dementie. Hij heeft hiervoor een rekenmodel ontwikkeld waarmee iemand inzicht krijgt in zijn/haar eigen hersengezondheid. Deze ‘’LIfestyle for BRAin health (LIBRA)’’ score bestaat uit 12 risico- en beschermende factoren van dementie. Beschermende factoren zijn: gezonde voeding, laag-tot-matig alcoholgebruik en hoge mentale stimulatie. Risicofactoren zijn: onvoldoende lichaamsbeweging, hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte, suikerziekte (diabetes), roken, depressie, overgewicht, coronaire hartziekten en chronische nierziekten. Kay heeft in verschillende grote populatiestudies aangetoond dat mensen met deze risicofactoren op middelbare leeftijd (40-75 jaar) een grotere kans hebben om dementie op latere leeftijd te ontwikkelen. Uit zijn onderzoek bleek ook dat slechts de helft van de Nederlandse bevolking weet dat men iets aan de eigen kans op dementie kan doen.

Projectcoördinator campagne 'We zijn zelf het medicijn'

Deze inzichten vroegen om een concreet actieplan. Als projectcoördinator van de bewustwordingscampagne ‘’We zijn zelf het medicijn’’ is Kay het afgelopen jaar heel Limburg doorgereisd om mensen te leren hoe zij zelf iets aan hun eigen kans op dementie kunnen doen. Hij heeft meer dan 25 publiekslezingen verzorgd en met meer dan 140 campagnevrienden (waaronder gemeenten, bibliotheken, musea, sportverenigingen, huisartsenpraktijken) een breed draagvlak in de Limburgse samenleving gecreëerd. Daarnaast heeft Kay de MijnBreincoach app (mede-)ontwikkeld. Deze app geeft mensen handvaten om met een hersengezonde leefstijl aan de slag te gaan. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen: na afloop van de bewustwordingscampagne waren meer mensen bewust dat zij iets aan hun eigen kans op dementie kunnen doen en zij waren meer bereid om aan hun eigen hersengezondheid te werken.

Missie: risicoreductie vast gespreksonderwerp

Kay’s persoonlijke missie is dan ook om risicoreductie van dementie een vast gespreksonderwerp te laten worden in de spreekkamer van de huisarts en om onderwijsmateriaal gericht op risicoreductie van dementie te ontwikkelen voor huidige en toekomstige zorgprofessionals. Op deze manier wilt hij heel graag bijdragen aan een minder sterke toename van het toekomstig aantal mensen met dementie in Nederland.

> Bekijk alle kandidaten

Over de Young Outstanding Researcher Award

In het dementieonderzoek, zijn er veel jonge talentvolle onderzoekers, die ondanks hun kwaliteiten moeite hebben om een vaste aanstelling te bemachtigen en financiering voor projecten te krijgen. Noodgedwongen verlaten zij hierdoor de onderzoekswereld. Alzheimer Nederland wil een prijs beschikbaar stellen voor deze jonge talentvolle onderzoekers om talenten te behouden voor het dementieonderzoek en zo het onderzoek naar oplossingen voor huidige en toekomstige generaties van patiënten en mantelzorgers te versnellen. 

> Lees hier wat wij nog meer doen op het gebied van onderzoek