Maatjesproject voor mantelzorgers

mantelzorgers bij mensen met dementie

Gemeente Nijmegen wil extra aandacht besteden aan mantelzorgers. De Hulpdienst Nijmegen start een nieuw project 'Luisterend oor voor mantelzorgers'. Zo kunnen ze ook de mantelzorger zelf de mogelijkheid bieden om in contact te komen met een “maatje”.

Via het project gaan vrijwilligers van de Hulpdienst, die hier speciaal voor geschoold zijn, bij mantelzorgers van een naaste met dementie of Parkinson op bezoek. Het gaat er om dat de mantelzorger het gevoel krijgt dat er iemand naast hem staat en met hem meedenkt. Iemand die hem een luisterend oor biedt en de helpende hand bij het zoeken naar informatie en praktische adviezen. De vrijwilliger is een reguliere vrijwilliger, maar kan ook een oud-mantelzorger zijn. Beide kunnen vanuit hun expertise en vanuit (h)erkenning iets betekenen voor de mantelzorger.

Bij behoefte aan een maatje of meer informatie kunnen mantelzorgers van een naaste met dementie of Parkinson, die woonachtig zijn in Nijmegen, contact opnemen met Hulpdienst Nijmegen. Dit kan zowel gaan om hulp in de vorm van respijtzorg (vervanging van de mantelzorg) als om een luisterend oor voor de mantelzorger. Ook mensen die hulp aan mantelzorgers willen bieden zijn van harte welkom.

Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact op met de Hulpdienst Nijmegen.
Telefoonnummer 024-3228280 (op werkdagen tussen 9.00 – 12.00 uur)

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door