Een goede klik

DemenTalent is een landelijk project, waarbij wordt uitgegaan van wat mensen met dementie nog wél kunnen. Karsten: “Sommige gemeenten doen meer met dagbesteding, in Hoorn is het project een samenwerking tussen diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Zo zijn er deelnemers bij voetbalclubs, kringloopwinkels en stadslandbouw. De vrijwillige begeleiders worden door ons getraind op het gebied van dementie.” Van Wegen heeft via DemenTalent bij een kringloopwinkel gewerkt en voorlichting gegeven op middelbare scholen. “Op school kreeg ik soms heel emotionele reacties op mijn verhaal. Dat raakte me heel erg. Ik vind het mooi dat ik daarover in gesprek kan gaan.” Nu gaat hij elke week naar de dagbesteding op een zorgboerderij. En ook dat is een perfecte match. Van Wegen: “Dat had ik als stadsmens niet gedacht! Daarnaast staat er in de stal een biljarttafel, ook niet verkeerd.” Karsten gaat altijd mee naar de eerste kennismaking, om te kijken of er een klik is. “En als die er niet is, kijken we gewoon even verder naar een geschikte plek. Het is echt maatwerk.”

Wat er nog wel kan

Het uitgangspunt van DemenTalent is om te kijken naar wat er nog wel kan. En dat is in het geval van Van Wegen nog heel veel. Niet alleen leidt hij mensen rond door het historisch centrum, hij is ook actief bij de zorgboerderij en heeft in december een heel speciale hobby: Sinterklaas spelen! Met de stoomboot komt hij aan in de haven van Hoorn. “Dat is zo ongelofelijk leuk om te doen. Daar stop ik niet mee totdat ik letterlijk van het paard val!” Van Wegen is heel actief en wandelt veel. “Ik kan me voorstellen dat als dat niet meer gaat, dat ik dan een maatje moet zoeken. Maar nu hoeft dat nog niet.” Karsten: “Niet iedereen kan nog zoveel als Frans, maar dat maakt ook helemaal niet uit voor DemenTalent. Samen kijken we waar de interesses liggen en wat daar goed op aansluit. Met als doel: mensen met dementie nemen deel aan de maatschappij. Want vaak is er nog heel veel mogelijk.”

Benut de talenten van mensen met dementie

Samenwerking als uitgangspunt

Bij Stichting Netwerk is Nanda Leeuw verantwoordelijk voor het project Onvergetelijke Ontmoetingen, vrijetijdsbesteding voor mensen met dementie. “De nadruk ligt niet op de ziekte dementie maar op een gezellige ontmoeting. Mensen begrijpen elkaar en steunen elkaar. Daarnaast zijn alle medewerkers in onze organisatie getraind op omgang met mensen met dementie.” Stichting Netwerk voert welzijnswerk uit voor de gemeente Hoorn. “De gemeente voert de regie en de uitvoering ligt bij de ketenpartners. Daar zit MEE & De Wering bij, maar bijvoorbeeld ook de casemanager dementie is vertegenwoordigd. Zo weten we elkaar makkelijk te vinden!”

Niet aan de zijlijn

Karsten bevestigt dat de samenwerking met de gemeente heel prettig verloopt. “Projecten als DemenTalent en Onvergetelijke Ontmoetingen worden gefinancierd vanuit de Wmo en zijn daardoor heel laagdrempelig, iedereen mag zich aanmelden.” Zowel Karsten als Leeuw benadrukt dat de belangrijkste rol van de gemeente het bevorderen van samenwerking is. “De gemeente hoeft niet zelf het wiel uit te vinden, maar kan wel zicht houden op alle initiatieven en zorgen dat zij elkaar weten te vinden.” Elke gemeente kan DemenTalent op maat organiseren, maar de overkoepelende insteek is volgens Karsten: “Kijk goed naar de persoon, kijk wat mogelijk is, zodat mensen niet aan de zijlijn komen te staan. Op basis daarvan kan binnen de gemeente worden gekeken wat het beste past.”

Meer weten over DemenTalent

Met DemenTalent kunnen mensen met dementie als vrijwilliger deelnemen aan zinvolle activiteiten in de samenleving. Deze activiteiten sluiten aan bij hun talenten, interesses en mogelijkheden. Het doel van DemenTalent is om de zelfwaardering van mensen met dementie te verhogen. Maar ook om te voorzien in hun behoefte aan autonomie, sociaal contact, zinvolle activiteiten en nuttig zijn voor anderen.  

Naar DemenTalent

Meer maatwerk: van Oldambt tot Roermond

Tijdens het maken van het boekje Maatwerk werd de wereld overvallen door een crisis van ongekende omvang. Mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn door de coronacrisis hard geraakt. Zorg en ondersteuning viel weg en bovendien werden sociale contacten – zó belangrijk – beperkt. Tegelijkertijd zagen we mooie voorbeelden van creativiteit en maatwerk, om toch een alternatief te bieden en in contact te blijven. Op veel plekken werden de handen ineen geslagen en werd gekeken wat wél mogelijk was. Een aantal van deze initiatieven willen we koesteren en na de coronacrisis behouden. Laat je inspireren! Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar je kunt doorgaan op wat er al is en dit toepassen op je eigen realiteit, dicht bij de mensen. Maatwerk dus.

Download het boekje en laat je inspireren