Vooruitgang in kaart 

Koch en Schoonderbeek hebben de Dementiescan samen gemaakt. Zij ervaarden dat het tijdens de gesprekken met de gemeente fijn is een houvast te hebben. Een gesprekslijn die continuïteit in de gesprekken over de tijd heen biedt en daarmee een duidelijk overzicht geeft van de relevante thema’s voor een dementievriendelijke(re) gemeente. “De Dementiescan geeft dit”, aldus Schoonderbeek. Beleidsadviseur Sociaal Domein van de gemeente Molenlanden Menno Keller kan dit alleen maar bevestigen: “De scan heeft mij enorm geholpen. Ik zit met andere partners in een werkgroep voor kwetsbare ouderen, zoals de zorg- en welzijnsorganisaties, de GGD en beweegcoaches. De Dementiescan helpt bij het stellen van doelen en het evalueren van onze aanpak. Ook wordt vooruitgang die we met elkaar boeken duidelijk en inzichtelijk door de handige spinnenwebgrafiek. In het begin wist ik niet zeker wat de belangenbehartigers van Alzheimer Nederland ons konden bieden, maar door hen en door de Dementiescan is gemeente Molenlanden een stuk dementievriendelijker geworden. We hebben door de Dementiescan als werkgroep de neuzen dezelfde kant op.” 

Overzichtelijk meetbaar 

Schoonderbeek: “De thema’s waar de Dementiescan naar kijkt zijn respijtzorg, deskundigheidsbevordering, een dementievriendelijke gemeente, dementiebeleid, casemanagement dementie, mantelzorgondersteuning en kennis van de problematiek. Ieder thema heeft een aantal gespreksonderwerpen en samen met de gemeente bepaal je wat de stand van zaken is. De score per thema wordt in een spinnenwebgrafiek weergegeven. De score van de gemeente is te vergelijken met het landelijke gemiddelde.” Keller: “Heel overzichtelijk dus. Ik weet meteen waar de gemeente nog extra aandacht aan moet geven en op welke onderwerpen we het goed doen. De belangenbehartigers hebben natuurlijk ideeën hoe het beter kan.” 

Partnerschappen opbouwen 

Koch: “Nog een extra bijkomend voordeel aan de Dementiescan is dat het beleidsadviseurs of wethouders makkelijk maakt om andere partners in de gemeente mee te nemen in het proces.” “Dat is zeker waar. Door verbeterpunten aan het licht te brengen, kunnen verbindingen in de gemeente worden gelegd.  Het helpt ons om de ondersteuning van en informatie over dementie goed te delen”, geeft Keller aan. Keller raadt alle gemeentes aan om met de belangenbehartiger van de regionale afdeling van Alzheimer Nederland om de tafel te gaan zitten en samen de Dementiescan te bespreken. “Je leert ontzettend veel en je kan focus brengen in het beleid voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Tegelijkertijd zie je ook hoe andere gemeentes aan de slag zijn gegaan, want daar weten de belangenbehartigers veel van af. Goede voorbeelden verspreiden zich op deze manier heel goed.”  

Meer informatie

Wil je in contact komen met de regionale belangenbehartiger van jouw gemeente? Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/regios of neem contact op met belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl  

Meer maatwerk: van Oldambt tot Roermond

Tijdens het maken van het boekje Maatwerk werd de wereld overvallen door een crisis van ongekende omvang. Mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn door de coronacrisis hard geraakt. Zorg en ondersteuning viel weg en bovendien werden sociale contacten – zó belangrijk – beperkt. Tegelijkertijd zagen we mooie voorbeelden van creativiteit en maatwerk, om toch een alternatief te bieden en in contact te blijven. Op veel plekken werden de handen ineen geslagen en werd gekeken wat wél mogelijk was. Een aantal van deze initiatieven willen we koesteren en na de coronacrisis behouden. Laat je inspireren! Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar je kunt doorgaan op wat er al is en dit toepassen op je eigen realiteit, dicht bij de mensen. Maatwerk dus.

Download het boekje en laat je inspireren