Gastheer en aanspreekpunt 

Monique Janssen, beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling bij de gemeente Venray, vertelt hoe het initiatief tot stand is gekomen: “De ondernemers van het centrum merkten dat er vaak een incident was met mensen met verward gedrag. Dat is in Venray niet heel verrassend, want we hebben veel instellingen en ambulante woonvormen. Ook dementie speelt een rol. Ondernemers en klanten vinden het vaak lastig om met verward gedrag om te gaan. Door een subsidie van ZonMw konden we met de pilot van start.” De centrumondersteuner biedt hulp aan mensen die verward of onbegrepen gedrag vertonen. Ook is hij of zij aanspreekpunt voor ondernemers en klanten in het centrum van Venray.  

Een veilige omgeving 

Niels de Klerk en Rob Berhitu van Secutor Security zijn een bekend gezicht in het centrum van Venray en heten iedereen welkom in hun ‘huiskamer’. Dit is de plek waar mensen die verward gedrag vertonen even apart genomen kunnen worden, in een veilige omgeving. Berhitu: “We gaan met de mensen in gesprek en bieden ze iets te drinken aan. Zo voelen ze zich veilig. Wij veroordelen niemand, iedereen verdient het om naar geluisterd te worden.” Secutor Security is gespecialiseerd in zorgbeveiliging. De Klerk is vanaf het begin bij het project betrokken en ziet dat de aanpak succes heeft: “Het draait allemaal om maatwerk en de mensen leren kennen. Het is heel waardevol dat wij vanuit onze achtergrond als beveiliger zo’n maatschappelijke rol kunnen vervullen.” Janssen vult aan: “De centrumondersteuner is onderdeel van de winkelstraat en gaat in gesprek met mensen die verward gedrag vertonen en winkeliers die vragen hebben. Op basis daarvan schakelt de centrumondersteuner met gemeente en zorginstellingen.” 

Ervaringsdeskundigheid 

Eric Seuren is betrokken bij het project als ervaringswerker. Vanuit zijn expertise adviseert hij de centrumondersteuner. “Het is zo waardevol als iemand die verward gedrag vertoont even wordt aangesproken: Hoe gaat het met je, kan ik iets voor je doen? Ik begrijp dat dat lastig is, daarom is het goed dat de centrumondersteuner er is om op een rustige plek even om gesprek te gaan.” Seuren vindt dat het succes van de centrumondersteuner schuilt in een gedeelde verantwoordelijkheid: “Het is niet alleen een taak van de gemeente, maar ook winkeliers, zorginstellingen, politie en burgers moeten betrokken zijn.” Janssen vult aan: “Ik ben heel enthousiast over de inzet van ervaringsdeskundigen. Zij kijken met een andere bril en attendeerden ons op bijvoorbeeld de bejegening. Ook hebben ze meegedacht over de kleding. Zo kwamen we tot de conclusie dat het beter werkt als de centrumondersteuner normale kleding draagt, en geen uniform.” 

Tip voor de gemeente 

De centrumondersteuner is de spin in het web tussen de politie, gemeente, zorginstellingen en de wijk. Berhitu: “We hebben een vaste kern aan mensen die we vaker terug zien komen. We kennen hen bij naam, weten waar ze wonen en wat hun achtergrond is. Sommigen komen van een psychiatrische instelling, of hebben een verslaving. Maar we zien ook mensen met dementie. Dan maken we even een praatje om te kijken hoe het gaat en of we kunnen helpen.” De Klerk: “Mensen met beginnende dementie wonen vaak gewoon nog thuis. Dan is het soms ook best lastig om erachter te komen waar iemand vandaan komt. Daarom hebben we er bewust voor gekozen om het kantoor als huiskamer in te richten, zodat mensen een huiselijk gevoel krijgen.” Janssen sluit af met een tip voor andere gemeenten: “Het is belangrijk om goed in beeld te brengen wat er speelt. Daarna moeten alle partijen betrokken worden. Denk aan zorg- en welzijnsorganisaties, de regionale afdeling van Alzheimer Nederland, de politie en ondernemers. En het belangrijkste is om een ervaringsdeskundige mee te nemen in het hele proces. Dat is een ontzettend waardevolle aanvulling.” 

Meer weten over de centrumondersteuner? 

Niels de Klerk:
06 1691 6322
secutorsecurity.nl

Meer maatwerk: van Oldambt tot Roermond

Tijdens het maken van het boekje Maatwerk werd de wereld overvallen door een crisis van ongekende omvang. Mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn door de coronacrisis hard geraakt. Zorg en ondersteuning viel weg en bovendien werden sociale contacten – zó belangrijk – beperkt. Tegelijkertijd zagen we mooie voorbeelden van creativiteit en maatwerk, om toch een alternatief te bieden en in contact te blijven. Op veel plekken werden de handen ineen geslagen en werd gekeken wat wél mogelijk was. Een aantal van deze initiatieven willen we koesteren en na de coronacrisis behouden. Laat je inspireren! Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar je kunt doorgaan op wat er al is en dit toepassen op je eigen realiteit, dicht bij de mensen. Maatwerk dus.

Download het boekje en laat je inspireren