Een interactieve training voor het gemeentepersoneel  

De gemeente Oldambt biedt de trainingen van ‘GOED omgaan met dementie’ van Samen dementievriendelijk vanzelfsprekend aan de medewerkers van de gemeente aan. De Wit: “We zijn begonnen bij onze Wmo-consulenten en medewerkers die veel contact hebben met mensen met dementie. In de training op locatie komen herkenbare voorbeelden uit de dagelijkse praktijk aan bod. Medewerkers leren hoe ze dementie kunnen herkennen en hoe ze er vervolgens zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. Die kennis helpt hen in zowel de thuis- als werksituatie.”  

Muller vult aan: “De deelnemers vinden de training niet alleen leerzaam maar ook leuk. In het begin zit iedereen nog een beetje in de afwachtende modus, maar al snel hebben ze door dat ze veel kunnen inbrengen en delen met hun medecursisten.” De Wit bevestigt dit: “Collega’s die mee hebben gedaan, steken de andere collega’s met hun enthousiasme aan. En uiteindelijk wil iedereen meedoen.” 

Bewustwording bij de gemeente 

Voor De Wit is het belangrijk dat er in zijn gemeente meer bewustwording is van de ziekte dementie en de impact hiervan. “We worden allemaal ouder en blijven langer thuis. In Nederland leven nu zo’n 280.000 mensen met dementie. Mensen met dementie leven gemiddeld acht jaar met hun ziekte waarvan ze ruim zes jaar thuis wonen. Zij doen hun boodschappen in de supermark, gaan naar het gemeentehuis voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort en trekken baantjes in het zwembad. Om hen te helpen zelfstandig te blijven functioneren, is het belangrijk dat wij allemaal de signalen van de ziekte herkennen en ook weten wat we kunnen doen. De bewustwording en de ‘GOED omgaan met dementie’ training zorgen ervoor dat de mensen van de gemeente minder verlegen zijn in de omgang met mensen met dementie.” 

De politie doet ook mee 

Een mooi voorbeeld van de opbrengst van de training is de opgedane kennis van de politiemensen in Oldambt. Muller: “De politie kan ’s nachts iemand tegenkomen die onbegrepen of verward gedrag vertoont. In het begin van de training hadden de agenten het over mensen die een beetje van het padje af zijn. Maar na afloop van de training hebben ze meer inzicht in de situatie. Er is meer begrip voor verward gedrag en er wordt beter op gereageerd.” 

Hoe kijkt Oldambt naar de toekomst? 

Samen hebben De Wit en Muller ambities voor de dementievriendelijke toekomst van Oldambt. “Alleen trainen van gemeente-medewerkers en politie is zeker niet ons eindpunt,” zegt De Wit. “Ook de zorg- en welzijnsorganisaties gaan we uitnodigen voor de training. Want zorgmedewerkers en ondersteunende krachten in het verpleeghuis kunnen ontzettend veel van leren van de training! Denk aan de receptie of het personeel in het restaurant van een zorginstelling. En vergeet de taxichauffeurs van het Wmo-vervoer niet, die komen regelmatig in contact met mensen met dementie.” 

Een tip voor de gemeente  

Wat kunnen we leren van Oldambt? “Maak een inventarisatie van behoeften en mogelijkheden binnen een gemeente. Kijk goed wat er al aan initiatieven bestaat en hoe krachten gebundeld kunnen worden. Het kan zinvol zijn om een werkgroep op te richten en taken te verdelen. De regionale afdeling van Alzheimer Nederland kan hierbij ondersteunen. Kijk voor meer informatie op de website van Alzheimer Nederland!” moedigt De Wit andere gemeenten aan.  

Online trainingen en trainingen op locatie  

Samen dementievriendelijk biedt trainingen op locatie én een online trainingsprogramma om kennis in de omgang met dementie te vergroten. In de training op locatie van tweeëneenhalf uur wordt geoefend met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. In het online-aanbod worden naast de basistraining “GOED omgaan met dementie” 12 trainingen aangeboden voor specifieke beroepsgroepen zoals; ‘in de thuiszorg’, ‘in het vrijwilligerswerk’, ‘in de taxi’ en ‘aan de telefoon’.  

Bekijk overzicht van alle trainingen