Roermond en het Alzheimer Centrum Limburg hebben de handen ineen geslagen om mensen meer bewust te maken van hun hersengezondheid. Dit is zelfs uitgemond in de zogenaamde Roermondse aanpak, waarbij aandacht is voor een beter leven met dementie, maar ook het voorkómen van dementie onder de inwoners. 

Nieuwsgierig blijven 

“De kans is één op vijf dat iemand in zijn leven dementie krijgt. Veel mensen schrikken daarvan, maar weten niet dat zij zelf iets kunnen doen om deze kans te verkleinen. Door mensen bewust te maken van hun hersengezondheid hopen wij de kans op dementie te verkleinen.” Aan het woord is Kay Deckers, assistent-professor Risicoreductie van Dementie aan de Universiteit van Maastricht. Vanuit het Alzheimer Centrum Limburg doet Deckers onderzoek naar het verkleinen van de kans op dementie. Mensen bewust maken van de relatie tussen leefstijl en hersengezondheid om zo de kans op dementie te verkleinen, dát is waar hij zich hard voor maakt. “De belangrijkste risicofactor voor dementie is de leeftijd. Maar ook leefstijl heeft invloed; er is veel wat mensen zelf kunnen doen. Denk aan nieuwsgierig blijven; dat is de meest belangrijke prikkel voor je hersenen. Lees de krant, ga naar het museum, ga een avondje uit en onderhoudt sociale contacten!” 

Houd je hersenen gezond 

Wethouder Smitsmans heeft de uitdaging voor haar gemeente scherp op het netvlies: het aantal van 1.000 inwoners met dementie zal de komende jaren in Roermond verdubbelen. Om de kans op dementie te verkleinen zet de gemeente Roermond in op bewustwording. Bijvoorbeeld door het delen van kennis, het bewust maken van mensen over het belang van goede hersengezondheid en het stimuleren van positieve gezondheid waarbij de focus niet op ziekte ligt, maar op een betekenisvol leven. “We trainen beleidsmedewerkers op dit onderwerp. Niet alleen de beleidsmedewerkers die gaan over zorg en gezondheid, maar juist ook op het terrein van sociale zaken. Het bevorderen van positieve gezondheid betekent dat je het gesprek aangaat over alle aspecten van het leven”, aldus Smitsmans. Men wordt hierbij ondersteund door de wetenschap. “Als gemeente luisteren we naar de wetenschappelijke inzichten over dementie. Vervolgens spreken wij hierover met de mensen zelf: zo combineren we wetenschappelijke inzichten met de dagelijkse realiteit van mensen”, legt Smitsmans uit. 

Wat goed is voor je hart, is goed voor je hersenen 

Veel gemeenten hebben in hun gezondheidsbeleid aandacht voor een gezonde leefstijl. De focus ligt daarbij voornamelijk op overgewicht of roken. Maar wat goed is voor je hart, is ook goed voor je hersenen! “Voor je hersengezondheid zijn grotendeels dezelfde factoren van belang, maar veel mensen weten dat niet. Door mensen hiervan bewust te maken, kunnen gemeenten een grote rol spelen in het verkleinen van de kans op dementie. Het uitgangspunt daarbij is: beweeg regelmatig, eet gezond, blijf nieuwsgierig!”, aldus Deckers. Smitsmans sluit zich daar bij aan: “Roermond zet in op een brede aanpak die naast gezondheid ook kijkt naar het dagelijks leven en sociale contacten van mensen. Want alles hangt uiteindelijk met elkaar samen.”