De verschillende vormen van nalaten

Door Alzheimer Nederland op te nemen in uw testament, kunt u bijdragen aan het vinden van een oplossing voor dementie. Er zijn verschillende manieren waarop u dit kunt doen. Welke manier u kiest, hangt af van uw wensen en van wat het beste bij uw situatie past. Een notaris kan u hier advies over geven. Uw testament legt u ook altijd bij de notaris vast. U kunt uw testament overigens op elk gewenst moment ook weer wijzigen via de notaris.

U kunt Alzheimer Nederland op twee manieren in uw testament opnemen: u benoemt Alzheimer Nederland tot (mede-) erfgenaam of u kent Alzheimer Nederland een legaat toe.

1. Erfstelling

Bij een erfstelling benoemt u een persoon, organisatie en/of goed doel tot erfgenaam. U kunt in uw testament één of meerdere erfgenamen benoemen en bepalen welk percentage van uw nalatenschap iedere erfgenaam ontvangt. Na aftrek van alle kosten, schulden en legaten, wordt uw nalatenschap verdeeld onder deze erfgenamen. Naast uw geliefden kunt u dus ook Alzheimer Nederland tot (mede-)erfgenaam maken.
 

2. Legaat

Een legaat kunt u zien als een gift in uw testament. U kunt zo een vast geldbedrag, een huis, een schilderij of andere waardevolle goederen nalaten aan Alzheimer Nederland. Een legaat kan ook een percentage van uw vermogen zijn. Zo kunt u uw familieleden of goede vrienden als erfgenaam benoemen en daarnaast een gift aan Alzheimer Nederland nalaten.

Een combinatie van erfstelling en legaat kan uiteraard ook. U kunt bijvoorbeeld een familielid erfgenaam maken en een legaat nalaten aan Alzheimer Nederland. Of andersom. Een notaris kan u hier advies over geven.

 

Fonds op naam

Een bijzondere manier van nalaten is via een Fonds op Naam. Dit fonds kan vanaf een bepaald minimumbedrag worden opgericht bij leven of door middel van een testament. Met het Fonds op Naam kiest u een bestemming waar uw nalatenschap aan besteed wordt. Ook kunt u zelf een naam geven aan uw fonds, bijvoorbeeld de naam van een dierbare ter herinnering aan deze persoon. Om er zeker van te zijn dat wij het fonds daadwerkelijk de bestemming kunnen geven die u wenst, bespreken wij graag vooraf met u de mogelijkheden.

Persoonlijk contact
Heeft u vragen over nalaten aan Alzheimer Nederland die u graag persoonlijk bespreekt? Of wilt u er even vrijblijvend over van gedachten wisselen?

Neemt u dan contact op met Pieta van der Velde of Eleonora Ludwig, adviseurs bijzondere giften.
Dit kan via telefoonnummer 033 – 303 25 67 of nalaten@alzheimer-nederland.nl.

 

Belastingvrij nalaten 

Alzheimer Nederland hoeft geen erfbelasting te betalen over een erfenis, vanwege onze ANBI-status als “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Wat u ons nalaat kan hierdoor volledig besteed worden aan ons doel: het vinden van een oplossing voor dementie.

In 5 stappen uw testament opstellen

In onze brochure hebben wij alles over nalaten aan Alzheimer Nederland overzichtelijk voor u op een rij gezet. U vindt hierin bijvoorbeeld een stappenplan over hoe u in 5 stappen uw testament opstelt, antwoorden op veelgestelde vragen en meer informatie over het executeurschap.


Vraag de brochure aan