Wie zorgt er voor uw nalatenschap?

Als u er niet meer bent, zal iemand uw wensen zoals u deze heeft vastgelegd ook daadwerkelijk moeten uitvoeren. Ook zullen er een aantal praktische zaken geregeld moeten worden. Dit doet de zogeheten executeur, deze persoon benoemt u in uw testament. Veel mensen vragen hiervoor een familielid of vriend. Ook een notaris of goed doel kan tot executeur benoemd worden.

Wat doet een executeur?

• De executeur handelt namens de erfgenamen de nalatenschap af

• Verzorgt de uitvaart

• Zegt lidmaatschappen en abonnementen op

• Zegt bankrekeningen en verzekeringen op

• Zorgt voor beëindiging van de huurovereenkomst van het huurhuis of voor de verkoop van het koophuis

• Verzorgt de ontruiming van het huis

• Doet aangifte voor de erfbelasting

Alzheimer Nederland kan ook optreden als executeur. In overleg en onder bepaalde voorwaarden bieden wij het executeurschap aan voor mensen die Alzheimer Nederland in hun testament opnemen.

Mocht u Alzheimer Nederland willen benoemen tot executeur, dan bespreken wij graag vooraf met u uw situatie en uw verwachtingen. Zo weten we zeker of wij later het executeurschap naar uw wensen kunnen uitvoeren.

Persoonlijk contact
Heeft u vragen over nalaten aan Alzheimer Nederland die u graag persoonlijk bespreekt? Of wilt u er even vrijblijvend over van gedachten wisselen?

Neemt u dan contact op met Pieta van der Velde of Eleonora Ludwig, adviseurs bijzondere giften. Dit kan via telefoonnummer 033 – 303 25 67 of nalaten@alzheimer-nederland.nl.