Regel uw testament goed

Wanneer u geen testament heeft opgemaakt bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn: uw echtgenoot of partner als deze nog leeft en uw eventuele kinderen. Als u geen kinderen heeft zal iemand na uw overlijden al uw nog levende familieleden moeten opsporen en zal uw erfenis over hen verdeeld worden. Hierbij gaat een groot deel van de nalatenschap op aan kosten en erfbelastingen.

Nalaten aan een goed doel

Wanneer u nalaat aan een goed doel komt echter uw volledige nalatenschap ten goede aan dit doel. Wilt u zelf bepalen wat er met uw erfenis gebeurt en Alzheimer Nederland geld of goederen nalaten, dan kan dit uitsluitend via een testament. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een legaat of erfstelling. Het maken van een testament met daarin opgenomen uw laatste wil, kan uitsluitend bij de notaris. 

Download hier de checklist ter voorbereiding van uw gesprek met de notaris


Schakel een notaris in voor uw testament

Alzheimer Nederland streeft ernaar om laagdrempelig contact met de notaris mogelijk te maken voor haar donateurs en begunstigers. Uw bijdrage is ontzettend belangrijk in onze strijd tegen dementie. Kiest u ervoor om Alzheimer Nederland op te nemen in uw testament, dan adviseren wij u om contact op te nemen met een notaris.


Alzheimer Nederland werkt intensief samen met: 

Via www.notaris.nl kunt u eenvoudig de voor u dichtstbijzijnde notaris vinden. Zit er geen notaris bij u in de buurt? Neem dan contact op met een van onze relatiemanagers Imke Vunderink of Eleonora Ludwig.

E: nalaten@alzheimer-nederland.nl
T: 033 – 303 25 67

 

Regel zelf online uw testament

Tegenwoordig is het ook mogelijk om zelf  eenvoudig online uw testament te regelen. Hiervoor werken wij samen met NuTestament en DoeHetZelfNotaris.nl.

 

Untitled-1.png

Regel uw nalatenschap eenvoudig via NuTestament

Wilt u Alzheimer Nederland benoemen als erfgenaam? Wij werken samen met NuTestament. Daar regelt u eenvoudig online, voor een vast laag bedrag en in uw eigen tempo een testament of legaat.

Stel hier uw testament op

Schenken via legaat-akte via DoeHetZelfNotaris

Heeft u wel eens nagedacht over nalaten aan Alzheimer Nederland via een legaat?

Bijvoorbeeld als u kinderen heeft, maar daarnaast ook een bedrag aan Alzheimer Nederland wil schenken. Dat kan via uw testament of via een aanvulling op uw testament: de legaatakte. Ook als u geen testament heeft kunt u een legaatakte maken.

De kosten van de akte bedragen € 125,- incl. BTW en is inclusief registratie in het Centraal Testament Register. 

Stel hier uw legaat-akte op