Woord van de notaris

De rol van de notaris is om mensen helder en in duidelijke taal te adviseren over de juridische aspecten van een nalatenschap. Wat er gebeurt als ze er niet meer zijn. En - in geval van dementie - ook over de juridische gevolgen als mensen op een gegeven moment niet meer in staat zijn hun eigen belangen te behartigen. De meeste cliënten met dementie weten dat hun geestvermogens achteruit gaan. Ze kennen hun vooruitzichten. De gesprekken zijn soms emotioneel, maar na afloop zijn mensen vooral dankbaar. Het is een opluchting als ze weten dat ze alles goed geregeld hebben en ze daar niet meer over na hoeven te denken.

"Gesprekken zijn soms emotioneel, maar na afloop zijn mensen vooral dankbaar. Ik zie de opluchting als ze weten dat ze alles goed geregeld hebben."

Heeft u een afspraak bij de notaris? Vraag dan gratis de checklist voor bij de notaris aan.