4,7 miljoen euro naar nieuw onderzoek

Onderzoek naar dementie

In 2017 hebben 49 onderzoekers een subsidie gekregen van Alzheimer Nederland. Met de toekenningen, van in totaal € 4,7 miljoen, gaan ze onderzoek doen naar de oorzaken, diagnose, behandeling en preventie van dementie en naar betere zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten.  

wetenschappelijk-onderzoek-2017.jpg

Thema

Aantal onderzoeken

Waarde (in miljoenen)

Oorzaken van dementie

27

€ 2,3

Diagnostiek

8

€ 0,7

Behandeling en preventie

9

€ 1,0

Zorg en ondersteuning

5

€ 0,8

Totaal 

49

€ 4,7


Alzheimer Nederland trad vaak op als cofinancier of als intermediair bij externe subsidierondes. De totale onderzoeksportefeuille van Alzheimer Nederland had op deze manier een waarde van ruim 10 miljoen euro. Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende toegekende onderzoeken binnen de genoemde thema's. 

Oorzaken van dementie

 • Oorzaken dementie bij 90+ ers          
  Nienke Legdeur (VUmc)
 • Verspreiding van Alzheimereiwit tau via hersencellen
  Kerensa Broersen (UT)
 • Actieve hersencellen en dementie
  Harmen Krugers (University of Amsterdam)
 • Beïnvloeden van het netwerk van hersencellen
  Ronald van Kesteren (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Functional consequences of reactive astrocytes in Alzheimer's Disease    
  Elly Hol (Brain Center Rudolf Magnus, UMC Utrecht)
 • Oorzaken van verwarring bij Alzheimer        
  Carien Lansink  (University of Amsterdam)
 • Depressie en risico op dementie
  Mirjam Geerlings (University Medical Center Utrecht)
 • Hoge (bloed)druk in de hersenen
  Erik Bakker (Academic Medical Center)
 • Alzheimereiwitten en het beschermingsmechanisme UPR
  Wiep Scheper (VU university)
 • Uitlaatgassen en Alzheimer
  Roel Schins / Flemming Cassee (Leibniz Research Institute for Environmental Medicine / National Institute for Public Health and the Environment (RIVM))
 • Buik-Brein Invloed van de darmen op alzheimer       
  Majon Muller (VU University Medical Center Amsterdam)
 • Cholesterol en de ziekte van Alzheimer.
  Rik van der Kant (Vrij Universiteit)
 • Beschadiging van hersencellen voorkomen
  Nick van Goethem (Maastricht University)
 • Is aanpassing van RNA een mogelijke behandeling voor de ziekte van Alzheimer?
  Dr. W.M.C. van Roon-Mom (Leids Universitair Medisch Centrum)
 • De rol van darmbacteriën in het ontstaan en voorkomen van dementie
  Prof. dr. ir. C.M. van Duijn (Erasmus Medical Center)
 • Het activeren van TNF receptor 2 als mogelijke behandeling voor de ziekte van Alzheimer
  Prof. dr. U.L.M.  Eisel (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Uitbreiding stamcel-laboratorium
  prof. dr E.M. Hol (Instituut: UMC Utrecht Brain Center Rudolf Magnus), via Dorpmans-Wigmans Stichting
 • Veranderingen in individuele hersencellen meten
  Dr. A. Van Dam, Dr V.M. Heine, Dr. W. Scheper (CNCR/VUMC Amsterdam), via Dorpmans-Wigmans Stichting
 • Eiwitmeting in enkele hersencellen
  Dr. vd Heide / Prof.Dr. Smidt (UvA), via Dorpmans-Wigmans Stichting
 • Stamcellen voor reparatie van hersenweefsel
  Prof. Dr. Hol (UMC Utrecht Brain Center Rudolf Magnus)
 • Genetisch onderzoek naar semantische dementie
  prof. dr. J.C .van Swieten (Alzheimer Centrum zuid west Nederland)
 • Genetisch onderzoek naar dementie  
  prof. dr. J.C .van Swieten (Alzheimer Centrum zuid west Nederland)
 • Hersenonderzoek naar effect bescherming bloedvaten
  Edo Richard (Radboud Alzheimer Centrum)
 • ‘Primair Progressieve Afasie’
  Janne Papma (Alzheimer Centrum zuid west Nederland)
 • Genetica en Epigenetica
  prof. dr. J.C .van Swieten / Lieke Meeter (Alzheimer Centrum zuid west Nederland)

Diagnostiek

 • Bloeddrukvariatie bij de ziekte van Alzheimer (verlenging)
  Dr. Jurgen Claassen (Radboud Alzheimer Centrum)
 • Oogtest voor alzheimer en PCA        
  Jurre den Haan (Alzheimercentrum Amsterdam)
 • Effecten van dementie in de vroegste stadia
  Roos Jutten (Alzheimercentrum Amsterdam)
 • Meten van het netwerk van de hersenen
  Lisa Vermunt (Alzheimercentrum Amsterdam)
 • Bloedtest om alzheimer op te sporen
  Wiesje van der Flier (Alzheimercentrum Amsterdam)
 • De diagnostische uitdaging van neuropsychiatrische symptomen bij de ziekte van Alzheimer
  Dr. R. Ossenkoppele (Alzheimercentrum Amsterdam)
 • Tijdige diagnose bij dementie. Het verbeteren van gezamenlijke besluitvorming in de huisartsenpraktijk
  Prof. dr. R. Ponds (Maastricht University)
 • Migrantenpoli
  Janne Papma (Alzheimer Centrum zuid west Nederland)
 • Nederlands Geheugenpoli Netwerk
  Vilans

Preventie en behandeling

 • Weerbaarheid tegen dementie tussen culturen
  Juan Flores-Vasquez (RU Groningen)
 • ‘Gezonde Gewoontesprogramma’
  Liselotte de Wit (University of Florida)
 • SPANkracht-Plus
  Dr. D.L. Gerritsen  (Radboudumc Alzheimer Centrum)
 • Interculturele dementiediagnostiek en zorg in de geheugenpolikliniek
  Dr. J.M. Papma (Alzheimer Centrum zuid west Nederland)
 • Het effect van het stoppen van bloeddrukverlagende medicatie op probleemgedrag bij  oudere verpleeghuisbewoners met dementie
  Prof. dr. J. Gussekloo (Leiden University Medical Center)
 • Hersenonderzoek.nl
  Dr Niels Prins (Alzheimercentrum VUmc), via basissubsidie Alzheimer Nederland, via AlzheimerRally & via Deltaplan Dementie / Vriendenloterij
 • De Juiste Snaar met muziek
  Prof. dr. Susan van Hooren (Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën, Zuyd Hogeschool)

Zorg

 • Economisch beslissingsmodel voor alzheimer
  Ron Handels (Alzheimer Centrum Limburg)
 • Onderzoeken van de (kosten) effectiviteit van ‘Samen verder na de diagnose dementie’ (SHARE) 
  Drs. B.M. Willemse (Trimbos-instituut)
 • Dementie; technologie in het dagelijks leven
  dr. M.J.M. Adriaansen (Hogeschool Arnhem Nijmegen)
 • Dementie terug in het hart van de gemeenschap, een complexe casestudy naar kwaliteit van leven en sociale inbedding van ouderen met dementie
  Prof. dr. P.P. Groenewegen (NIVEL)
 • PRECODE (Prevalence REcognition and Care pathways in young Onset Dementia)   
  Prof. Marjolein de Vugt Alzheimer Centrum Limburg
 • Actief in het verpleeghuis (verlenging)
  Prof. dr. Erik Scherder (VU)
                                    

Stand van zaken wetenschappelijk onderzoek

De afgelopen twintig jaar is veel onderzoek gedaan naar alzheimer en andere vormen van dementie. We weten nu veel meer over de processen die dementie veroorzaken. Wetenschappers gebruiken die kennis om behandelingen te vinden die dementie voorkomen of genezen. Ook kunnen we veel sneller en nauwkeuriger een diagnose stellen.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door