Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Naast onderzoeker is Dröes oprichter van de ontmoetingscentra. Zo’n vijf jaar geleden vond ze het tijd voor vernieuwing van het programma. ‘In de afgelopen jaren zijn er nieuwe effectieve, individuele, ondersteuningsvormen bijgekomen die nog niet werden gebruikt in het ontmoetingscentrum. We hebben onderzocht of we die konden toevoegen aan de Ontmoetingscentra om zo een gevarieerder aanbod te krijgen dat aansluit bij verschillende persoonlijke behoeften van mensen met dementie en mantelzorgers.'

Persoonsgericht programma van Ontmoetingscentrum 3.0

Er zijn drie onderdelen toegevoegd aan het programma van de ontmoetingscentra. Deze zijn onderzocht bij een groep mensen met dementie en mantelzorgers.

  • DemenTalent: vrijwilligerswerk voor mensen met dementie, bijvoorbeeld voorlezen aan kinderen, tuinonderhoud of helpen bij decorbouw.
  • Dementelcoach: telefonische ondersteuning voor mantelzorgers.
  • STAR e-learning: een online training voor mantelzorgers over het omgaan met de gevolgen van dementie en goed voor jezelf zorgen als mantelzorger.

Toegevoegde waarde en kosteneffectiviteit

De deelnemers aan het onderzoek zijn positief over alle drie de begeleidingsvormen. Vergeleken met het reguliere programma van ontmoetingscentra ervaren deelnemers aan DemenTalent meer positieve gevoelens en minder gedrags- en stemmingsontregelingen. Naasten voelen zich hierdoor minder emotioneel belast. Naasten die ondersteuning ontvingen via Dementelcoach of STAR e-Learning zijn ook gelukkiger vergeleken met mantelzorgers die geen ondersteuning kregen. Ook blijkt DemenTalent zeer kosteneffectief. Dit betekent dat het werkzamer en goedkoper is dan het standaard ‘reguliere’ programma.

Vernieuwd programma overal mogelijk maken

Dröes zet zich ervoor in dat iedereen in Nederland die dat wil, gebruik kan maken van het aanvullende programma bij ontmoetingscentra. ‘We hebben een draaiboek, films en een cursus gemaakt om de ontmoetingscentra op weg te helpen de nieuwe vormen van begeleiding bij hun eigen centrum aan te bieden. Samen met DAZ, het Kenniscentrum van DemenTalent, hebben we ook een handreiking uitgebracht voor organisaties die mensen met dementie een plek als vrijwilliger willen bieden. Deze bevat vele nuttige tips voor een goede samenwerking.

Julie Meerveld, hoofd belangenbehartiging en regionale hulp bij Alzheimer Nederland; 'We zijn heel enthousiast over de positieve resultaten van dit onderzoek en het aanvullende programma waar alle ontmoetingscentra mee aan de slag kunnen. Mensen met dementie en mantelzorgers thuis hebben hier echt wat aan!’

Ontmoetingscentra bij jou in de buurt

Op de site ontmoetingscentradementie.nl vind je een kaart met alle ontmoetingscentra in Nederland en informatie over het aanvullende Ontmoetingscentra 3.0 programma. Op Dementie.nl vind je ook informatie over andere vormen van dagactiviteiten. Met je huisarts of casemanager kun je bespreken hoe je ook op andere manieren ondersteuning kunt krijgen. Ons platform dementie.nl biedt veel tips over het goed zorgen voor jezelf als mantelzorger en over het omgaan met dementie.

Meer informatie

Op het Youtubekanaal Ontmoetingscentra 3.0 kun je bekijken wat de verschillende nieuwe programmaonderdelen inhouden. Het Draaiboek Ontmoetingscentra 3.0 is te bestellen via de website ontmoetingscentradementie.nl

Onderzoek ontmoetingscentra Alzheimer Nederland

Ook Alzheimer Nederland zelf onderzoekt de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Wat is nodig om een dag nog meer de moeite waard te laten zijn? Is er behoefte aan een ontmoetingsplek, betere informatievoorziening of juist individuele begeleiding? Er wordt gekeken naar de motivatie en de obstakels van mensen met dementie om een ontmoetingscentrum of andere plek te bezoeken. Zo kunnen we het aanbod laten aansluiten bij mensen met dementie en hun naasten. De resultaten van dit onderzoek worden in maart verwacht.