Actie 'Geef een Kamerlid een patiënt cadeau'

Geef een kamerlid een patiënt cadeau

Op 19 april 2017 is de actie Geef een Kamerlid een patiënt cadeau van start gegaan. Deze actie is georganiseerd door de Patiëntenfederatie Nederland (PFN). 14 patiënten worden een jaar lang gekoppeld aan een Kamerlid met zorg in het pakket. Doel is om elkaar 1 x per maand te spreken en ervaringen te delen zodat het Kamerlid meer begrip krijgt van de problemen in het leven en zorg en vanuit de politiek kan meedenken in oplossingen.

Dick (63 jaar) met Alzheimer is gekoppeld aan Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP. Dick was enthousiast over de ontmoeting. “Kees komt binnenkort thuis bij mij langs in Nijmegen, dat vind ik een mooi gebaar. Ik wil graag met hem in gesprek wat de ziekte betekent voor mij in mijn dagelijks leven, maar ook voor de samenleving. Meer begrip en anders reageren horen daar ook bij”.

Ook Kees van der Staaij is enthousiast: “ ik stap hier graag in en wil ook contacten leggen met mijn collega in de woonplaats van Dick zodat we ook op gemeentelijk niveau samen kunnen optrekken”.

Een korte impressie van de feestelijke start:

Lees meer over onze lobby in Den Haag

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door