Actieplan casemanagement dementie

Casemanagement

Afgelopen weken heeft Alzheimer Nederland met verschillende partijen overlegd bij het ministerie van VWS om de problemen rondom casemanagement dementie op te lossen. De wachtlijsten groeien en niet iedereen krijgt casemanagement dementie van goede kwaliteit aangeboden. Om dit te herstellen heeft het Deltaplan Dementie een actieplan gemaakt met alle betrokken partijen. Gisteren heeft staatssecretaris Van Rijn het actieplan met daarbij een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Het gezamenlijk doel van het plan is: casemanagement voor iedereen met de diagnose dementie.

De zorgstandaard dementie is uiteraard het uitgangspunt. Alzheimer Nederland is blij met het plan en kijkt uit naar de uitvoering. Zo snel mogelijk iedereen met dementie en hun naasten  voorzien van casemanagement

Wat is er de afgelopen weken gebeurd?

In opdracht van het ministerie van VWS heeft het bureau HHM onderzoek gedaan naar de signalen dat de kwaliteit van de inkoop en uitvoering van het casemanagement dementie in het gedrang komen. De uitkomsten zijn helder en bevestigen de signalen van Alzheimer Nederland: iedereen constateert dat er knelpunten zijn maar het lukt regionale partijen niet om structurele verbetering te organiseren. Vervolgens op 15 juni hebben het Deltaplan Dementie, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, brancheverenigingen, gemeenten, Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Alzheimer Nederland een overleg gevoerd hierover. Hieruit is het actieplan voortgekomen. Op verzoek van verzekeraars en zorgaanbieders is met elkaar besloten om vooral in te zetten op rust en herstel. Dit betekent dat mensen die casemanagement ontvangen dit niet meer kwijt raken en dat de wachtlijsten meteen worden weg gewerkt. Vervolgens gaan we met elkaar aan de slag om ervoor te zorgen dat iedereen casemanagement ontvangt die daar recht op heeft.

Wanneer heeft iedere persoon met dementie casemanagement?

Van Rijn geeft in zijn brief aan dat de komende periode het actieplan verder zal worden geconcretiseerd. Het is belangrijk dat de persoon met dementie weet op welk termijn hij of zij casemanagement ontvangt. Hiervoor is een strak tijdspad essentieel. Helderheid over wat de persoon met dementie  en mantelzorger kan verwachten heeft  voor Alzheimer Nederland prioriteit. Daarnaast zal de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) casemanagement dementie monitoren. Het is daarom van belang dat de gemaakte plannen zo meetbaar mogelijk worden gemaakt. Dit geeft de mogelijkheid om tijdig te signaleren of het actieplan tot het juiste resultaat leidt: kwalitatief goede dementiezorg. Alzheimer Nederland zal zich hiervoor blijven inzetten.

Oproep: blijf uw verhaal delen

De afgelopen weken hebben we de oproep gedaan aan patiënten, mantelzorgers, casemanagers, wijkverpleegkundigen, huisartsen en andere betrokkenen om hun verhaal over casemanagement dementie met ons te delen. We vragen u dit te blijven doen! Uw verhalen zijn van belang om ook in de concretisering en de uitvoering van het actieplan onze doelstelling te bereiken: iedereen met de diagnose dementie te helpen met casemanagement.

Deel uw verhaal via casemanagement@alzheimer-nederland.nl

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door