Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen gaf in een reactie aan dat aducanumab/Aduhelm te weinig effect op vergeetachtigheid laat zien. Het werkingsmechanisme van aducanumab, het terugdringen van het amyloid-beta-eiwit in de hersenen, is wel aangetoond. Maar er is op dit moment niet genoeg bewijs dat dit proces ook helpt bij het verminderen van de klachten door (milde) ziekte van Alzheimer. 

De Europese beslissing betekent voor alzheimerpatiënten in Nederland dat het middel niet beschikbaar komt in de kliniek. Of er nog wetenschappelijk onderzoek naar het middel in Europa wordt uitgevoerd is op dit moment nog niet bekend. In de Verenigde Staten is aducanumab toegelaten onder de voorwaarde dat er aanvullend onderzoek gedaan wordt naar de werking en bijwerkingen van het medicijn.

Europese toekomst onzeker

Hoewel Biogen nog in beroep kan gaan tegen te beslissing, een definitief oordeel van de EMA zal in april van 2022 vallen, zijn de kansen op toelating op dit moment klein. Die situatie kan echter veranderen als nieuw onderzoek aantoont dat mensen met geheugenklachten of beginnende dementie door de ziekte van Alzheimer inderdaad baat hebben bij het middel. In dat geval kan Biogen opnieuw een aanvraag voor toelating indienen.

Onderzoek naar medicijnen

Of uiteindelijk blijkt dat aducanumab werkzaam is of niet: er blijft meer onderzoek nodig naar nieuwe medicijnen tegen alzheimer en andere vormen van dementie. Medicijnen als aducanumab die nu onderzocht worden kunnen alzheimer slechts vertragen en alleen bij mensen in de eerste (voor)stadia van dementie.

In de relatief korte periode van vijf tot tien jaar verwachten we de onderzoeksresultaten van tientallen medicijnen tegen dementie. De meeste zijn gericht op de ziekte van Alzheimer en we hopen en verwachten dat deze middelen de ziekte wat kunnen vertragen. Dat zijn belangrijke stappen op weg naar preventie en genezing.

Terwijl we wachten op de resultaten van die onderzoeken, maakt Alzheimer Nederland nu al onderzoek mogelijk naar de volgende generatie medicijnen. Door onderzoek mogelijk te maken dat kijkt naar alle ziekteprocessen, dragen we bij aan de ontwikkeling van medicijnen die hopelijk een groter effect hebben op dementie en ons dichterbij een toekomst zonder dementie brengen.