Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Vooral regelmatig veel drinken (vier of meer glazen alcohol op één dag) en een verandering in alcoholconsumptie (over de jaren meer gaan drinken) blijken risicofactoren. Het gevaar van overmatig alcoholgebruik (gemiddeld >2 glazen per dag) werd al eerder aangetoond. 

Vier glazen

Het eerste onderzoek keek gedurende acht jaar bij ruim 5.000 mensen ouder dan 65 naar de relatie tussen alcoholgebruik en de verstandelijke vermogens. Na 8 jaar werden de deelnemers ingedeeld in verschillende groepen die opliepen van 'minste afname van verstandelijke vermogens en/of geheugen' tot 'meeste afname van verstandelijke vermogens en/of geheugen'. De conclusies:

  • Mensen die gemiddeld eens per maand vier of meer glazen op een dag dronken, hadden 62 procent meer kans om in de groep met de grootste afname in verstandelijke vermogens te komen en 27 procent meer kans om in de groep met meeste afname van het geheugen te komen.
  • Mensen die gemiddeld tweemaal per maand vier of meer glazen op een dag dronken hadden 147 procent meer kans om in de groep met de grootste afname in verstandelijke vermogens te komen en 149 procent meer kans om in de groep met meeste afname van het geheugen te komen.
  • De afname van verstandelijke vermogens en/of het geheugen zijn risicofactoren voor het ontwikkelen van dementie.

Tweede onderzoek naar drankgebruik

Het tweede onderzoek volgde gedurende 20 jaar 1.300 vrouwen van 65 jaar en ouder. Deze studie keek naar het effect van alcoholgebruik op de kans op dementie en de kans op MCI. MCI is de Engelse afkorting voor 'Mild Cognitive Impairment', met andere woorden een milde aandoening van de verstandelijke vermogens. MCI is een zeer belangrijke risicofactor voor dementie.

De vrouwen werden verdeeld in niet-drinkers, lichte drinkers (1-7 glazen per week) en matige drinkers (8-14 glazen per week). Zware drinkers deden niet aan het onderzoek mee. De belangrijkste conclusies:

  • Vrouwen die aan het einde van de studie meer dronken dan aan het begin van de studie hadden 30 procent meer kans op MCI of dementie.
  • De vrouwen die aan het begin of het midden van de studie in de groep matige drinkers vielen, hadden geen grotere kans op MCI of dementie. Vrouwen die echter aan het eind van de studie (na 20 jaar) in deze groep zaten hadden 60 procent meer kans op MCI of dementie.
  • Vrouwen die gedurende de studie veranderden van niet-drinkers naar lichte of matige drinkers, hadden 200 procent meer kans op MCI of dementie.

Reactie van Alzheimer Nederland

De negatieve effecten van zwaar alcoholgebruik (>2 glazen per dag) zijn al langer bekend. Dit onderzoek geeft sterke aanwijzingen dat ook matig gebruik van alcohol bij ouderen onder bepaalde omstandigheden een negatief effect kan hebben. Hoewel meer onderzoek nodig is om de relatie tussen alcoholgebruik en dementie te bevestigen, is voorzichtig omgaan met alcohol geboden.

Lees verder:

• Feiten over risicofactoren dementie