Aluminium oorzaak van alzheimer?

Regelmatig krijgen we vragen van mensen over alternatieve oorzaken van dementie. Op verschillende internetpagina’s krijgen deze theorieën veel aandacht. Vaak met verwijzing naar wetenschappelijke publicaties. Wat is er waar van deze claims? Deze keer besteden we aandacht aan aluminium.

In het verleden werd op basis van verkennende onderzoeken een verband gelegd tussen aluminium en de ziekte van Alzheimer. Proefdieren kregen bijvoorbeeld extreem grote hoeveelheden aluminium ingespoten en ontwikkelden daarna symptomen die lijken op dementie. Bewijzen deze onderzoeken dat er een verband is?
 

Is meer onderzoek nodig?

Dit soort onderzoek is belangrijk om te kijken óf er mogelijk een relatie is. Wanneer er niks uit dergelijk onderzoek komt, hoef je veel moelijker en duurder onderzoek niet uit te voeren. Het proefdieronderzoek gaf echter aanleiding om ook bij mensen te kijken naar het effect van aluminium.


Bevolkingsonderzoek

Onderzoek bij mensen liet zien dat aluminium geen (grote) rol van betekenis speelt in het ontstaan van alzheimer / dementie. Zeer belangrijk bewijs hiervoor komt van onderzoek bij mensen. Zo bleek bijvoorbeeld dat werknemers die via het werk in aluminiumfabrieken werden blootgesteld aan grote hoeveelheden aluminium, geen verhoogd risico hebben op dementie. Hetzelfde geldt voor mensen die veel thee drinken. (Thee bevat redelijk veel aluminium).
 

Aluminium in het lichaam

Aluminium komt veel voor op aarde en is daarom ook aanwezig in water, voedsel, medicatie, cosmetica en ook in de lucht. Aluminium wordt in het lichaam echter nauwelijks opgenomen en snel uitgescheiden door de nieren. Dat is een logische reden waarom mensen er geen last van hebben. Ons lichaam kan er goed mee omgaan.


Vaccins

Ook in enkele vaccins komt aluminium voor. Deze hoeveelheden zijn echter ook erg laag. Bovendien leidt de manier van toediening niet tot gevaarlijke effecten. Zowel een injectie als aluminium dat we via voedsel of drank binnenkrijgen komt (voor een deel) in ons bloed terecht en wordt daarna uitgescheiden via de nieren.


Conclusie

Het vele onderzoek naar de rol van aluminium op het ontstaan van de ziekte van Alzheimer, heeft geen sterke aanwijzingen opgeleverd dat het metaal daadwerkelijk een rol van betekenis speelt. Onze collega stichtingen in bijvoorbeeld Amerika, Canada en Groot Brittannië kwamen tot dezelfde conclusie. Daarbij gingen ze niet lichtvoetig te werk. Sommige stichtingen hebben in het verleden wetenschappelijk onderzoek naar de rol van aluminium en dementie gefinancierd. Ook dat onderzoek leverde geen bewijs voor een verband op. 
 

Meer lezen

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door