Alzheimer Nederland blij met kamermeerderheid tegen observatiemaatregel

"Biedt passende zorg in plaats van traumatische ervaring."

Op 2 februari debatteert de Tweede Kamer om 16:00 uur over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Tijdens dit debat wordt ook de observatiemaatregel besproken. In de observatiemaatregel staat dat mensen die verward gedrag vertonen, dus eventueel ook mensen met dementie, drie dagen mogen worden meegenomen “ter observatie”. Deze maatregel is schadelijk voor mensen met dementie en moet volgens Alzheimer Nederland daarom uit de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) worden gehaald.

Alzheimer Nederland is blij dat een Kamermeerderheid gezamenlijk het amendement-Leijten (SP) indient om de observatiemaatregel te schrappen.

Zet in op professionele 24/7-crisiszorg én dementievriendelijke samenleving

Alzheimer Nederland stelt dat mensen met dementie behoefte hebben aan persoonlijke en passende zorg, juist in geval van verward gedrag. Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging: “Beleid moet altijd uitgaan van de zorgvraag van mensen. De nu voorgestelde observatiemaatregel stelt mensen met dementie juist bloot aan een traumatische ervaring. Zet liever in op professionele 24/7-crisiszorg; investeer in passende en deskundige zorg thuis en realiseer een dementievriendelijke samenleving.”

Steun voor amendement van Renske Leijten!

Alzheimer Nederland heeft haar zorgen over de observatiemaatregel geuit aan partijen die het amendement-Leijten nog niet (publiekelijk) steunen in de hoop dat zij dit wel zullen doen tijdens het debat. Naast de SP hebben PvdA, GroenLinks, D66, PVV, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren zich tegen de maatregel uitgesproken. Alzheimer Nederland vindt dat er bij een crisis op straat met vermoeden van dementie contact moet worden gezocht met het regionale meldpunt dementie. Zo kunnen mensen met dementie op maat geholpen worden en worden verwezen en opgevangen door familie en/of eigen casemanager.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door