Alzheimer Nederland deelt zorgen over dementiezorg met Tweede Kamer

Op maandag 17 december debatteerde de Tweede Kamer over de initiatiefnota ‘Lachend Tachtig’ van Corinne Ellemeet (GroenLinks). Meerdere Kamerleden maken zich zorgen over thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij roepen de minister op om ambities om te zetten in concrete plannen.
 

Tussen wal en schip

In aanloop naar het debat deelde Alzheimer Nederland haar zorgen met Kamerleden: mensen met dementie en hun naasten vallen tussen wal en schip. De Nationale ombudsman deelde diezelfde zorgen in het rapport Borg de Zorg. Tweede Kamerleden delen de onvrede van Alzheimer Nederland over het gebrek aan samenhang tussen zorg-, welzijn- en woonorganisaties.
 

Veel verbeterpunten voor de zorg

Simon Geleijnse (50PLUS) vraagt de minister om een reactie op de oproep van Alzheimer Nederland. De VVD wil dat de samenwerking tussen de wijkverpleging en het verpleeghuis wordt verbeterd. Volgens het CDA is het belangrijk dat senioren ook worden betrokken om het aanbod te verbeteren. Vera Bergkamp (D66) pleit ervoor om huizen dementieproof te maken. Casemanagers dementie moeten scholing krijgen bij het gebruik van technologie, aldus D66. Corinne Ellemeet (GroenLinks) benadrukt dat sociale vragen minstens zo belangrijk zijn als zorgvragen, juist na de diagnose dementie.
 

‘Al veel in gang gezet’

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) benadrukt dat er al veel initiatieven in gang zijn gezet. Het programma Langer Thuis stimuleert nieuwe woonzorgvormen en nieuwe vormen van technologie. De landelijke aanjager respijtzorg gaat binnenkort aan de slag voor betere mantelzorgondersteuning, aldus de minister. Daarnaast is er extra geld vrijgemaakt om specialisten ouderenzorg ook voor de zorg thuis te kunnen inzetten.
Julie Meerveld, manager belangenbehartiging Alzheimer Nederland: ''De intenties zijn er, maar de resultaten laten flink te wensen over. De toegang tot professionele ondersteuning thuis en technologie is nog altijd verontrustend laag."

 

Geen voorstander van één loket

In reactie op vragen van John Kerstens (PvdA) over de aanbevelingen van de Nationale ombudsman, stelt de minister dat hij geen voorstander is van één loket. De minister wil dat mensen actief worden doorverwezen naar de juiste zorgverlener. Alzheimer Nederland onderstreept de oproep van de PvdA om de aanbevelingen van de Nationale ombudsman te verankeren in het programma Langer Thuis.

 

Opiniepanel EenVandaag: 'Mensen met dementie wonen volgens familie onverantwoord lang thuis'

henry-mireya-zorg-400x233.jpg

Lees het artikel

 

‘Juiste zorg noodzakelijk in crisissituatie, andere aanpak nodig voor dementie’

handen-dochters-400x233.jpg

Bekijk waarom

 

'Mensen met dementie en naasten wensen één aanspreekpunt, minister wil tegenovergestelde’

spraakmakers-ombudsman-400x233.jpg

Bekijk onze reactie 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door