Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Alzheimer Nederland is fan van Odensehuizen. In Odensehuizen en ontmoetingscentra worden zinvolle dagactiviteiten georganiseerd, die mét mensen met dementie bedacht worden. Activiteiten waar ze blij van worden, die de dag de moeite waard maken. Dit is essentieel voor mensen met beginnende dementie, maar ook voor hun naasten. Want het biedt ook hen lotgenotencontact en respijt. Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder Alzheimer Nederland: “Er zijn nog veel meer van dit soort plekken nodig. Ook voor de toekomst, want het aantal mensen met dementie stijgt. Eén van de doelen uit de Nationale dementiestrategie is dat straks 80% van de thuiswonende mensen toegang heeft tot een ontmoetingscentrum in de nabijheid van hun woning. We zijn blij dat we het landelijke platform hierbij kunnen ondersteunen en faciliteren, zodat we samen onze impact kunnen vergroten. We lobbyen niet alleen bij de gemeente voor meer ontmoetingsplekken voor mensen met dementie, we maken het via deze weg daadwerkelijk mogelijk.”  

Piet Bezemer, voorzitter LPO: “We gunnen iedere gemeente in Nederland een Odensehuis omdat je daar veel mooie momenten kunt creëren en beleven. Hier is veel tijd en energie voor nodig. Het aanbod van Alzheimer Nederland om te helpen met het opzetten van een landelijk bureau en te bemiddelen bij het aantrekken van een landelijke coördinator kwam net voor de kerst als een geschenk uit de hemel. Wij hopen op een langdurige samenwerking.” 

Over het Landelijk Platform Odensehuizen 

Het Landelijk Platform Odensehuizen (LPO) is het samenwerkingsverband van Odensehuizen in Nederland. LPO ondersteunt de ontwikkeling en adviseert Odensehuizen op het gebied van nieuwe initiatieven en behartigt hun belangen. LPO bevordert onderzoek naar de effectiviteit en het belang van Odensehuizen en geeft bekendheid aan haar werkwijze, gedachtengoed en doelstellingen.  

De komende periode wordt gebruikt om de invulling van de samenwerking in de toekomst verkennen, kan LPO de helpdesk voor de huidige Odensehuizen ontwikkelen en nieuwe initiatieven voor Odensehuizen ondersteunen. De samenwerking heeft als doel de periode te overbruggen vanaf nu tot de toekenning en startdatum van de 3- jarige subsidie van VWS voor LPO.