Alzheimer Nederland en Nederlandse Zorgautoriteit starten meldpunt casemanagement dementie

Goed nieuws voor casemanagement dementie! Staatssecretaris Van Rijn heeft Alzheimer Nederland gevraagd, in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), een meldpunt te starten voor casemanagement dementie. Mensen met dementie én hun mantelzorgers die nu geen toegang hebben tot casemanagement kunnen zich hier melden. Na een melding zal er gezamenlijk met de Nederlandse Zorgautoriteit direct aan oplossingen worden gewerkt.

Meldpunt casemanagement dementie van start
Op 3 juli zijn de betrokken partijen van het Actieplan Casemanagement Dementie tijdens een bestuurlijk overleg tot concrete afspraken gekomen. Staatssecretaris Van Rijn heeft tijdens het debat Wijkverpleging op 5 juli de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Alzheimer Nederland is, als één van de betrokken partijen van het actieplan, blij dat er nu gericht gewerkt kan worden aan het terugdringen van wachtlijsten, het vergroten van de toegankelijkheid én de kwaliteit van casemanagement dementie. “Voor mensen met dementie en mantelzorgers een overwinning”, aldus Julie Meerveld, manager belangenbehartiging Alzheimer Nederland.

Van Rijn geeft in het debat aan de Nederlandse Zorgautoriteit vanaf nu ‘activistisch’ toezicht zal houden. Concreet betekent dit dat zij zich in haar toezicht meer zal richten op de praktijk en dat er afspraken worden gemaakt met zorgverzekeraars om meer inzicht te krijgen in het aanbod van casemanagement dementie. De Nederlandse Zorgautoriteit zal ook een responsteam opzetten om direct te kunnen reageren op meldingen die binnenkomen bij Alzheimer Nederland. Daarbovenop is er volgens Van Rijn ‘een grote stap’ gezet door de grootste zorgverzekeraar in de regio verantwoordelijk te maken voor de inkoop van ketenzorg dementie.

Tweede Kamerleden optimistisch, maar blijven alert
Staatssecretaris Van Rijn is optimistisch dat de afspraken zullen leiden tot kwalitatief goed casemanagement voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Heldere feiten en cijfers over vraag en aanbod van casemanagement zijn hiervoor noodzakelijk, aldus Van Rijn. De Tweede Kamerleden van D66, GroenLinks, CDA, VVD en SGP spreken hun waardering uit voor de gemaakte afspraken. Corinne Ellemeet (GroenLinks) is blij dat de zorgen van Alzheimer Nederland nu gehoord zijn. De PVV blijft kritisch en pleit voor meer transparantie over casemanagement dementie om problemen snel op te kunnen lossen. Mona Keijzer (CDA) is erg tevreden met de afspraken, maar pleit voor een aparte aanspraak als stok achter de deur voor het geval het misgaat. Staatssecretaris Van Rijn begrijpt de zorgen van deze Kamerleden, maar stelt dat met de huidige afspraken dezelfde doelen zullen worden bereikt. Wel zal de staatssecretaris de Tweede Kamer vanaf heden drie keer per jaar informeren over casemanagement dementie.

“Eindelijk neuzen dezelfde kant op”
Alzheimer Nederland is blij met de gemaakte afspraken en de actieve rol van de Nederlandse Zorgautoriteit. Julie Meerveld, manager belangenbehartiging: “De neuzen staan nu dezelfde kant op en met de huidige afspraken kunnen er gericht stappen worden gezet.” Alzheimer Nederland is de staatssecretaris en de Tweede Kamer erkentelijk voor hun inzet. “Zeer goed dat er voor de zomer duidelijkheid is gekomen over concrete oplossingen voor casemanagement dementie.” Alzheimer Nederland blijft zich inzetten met de andere partijen van het actieplan om daadwerkelijk tot verbeteringen te komen. Daarnaast gaat Alzheimer Nederland met de Nederlandse Zorgautoriteit aan de slag om het meldpunt op te zetten. Wij zullen u op de hoogte blijven houden van de laatste ontwikkelingen.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door