Alzheimer Nederland en Van Rijn ontvangen vernieuwd profiel casemanager

Overhandiging vernieuwd Expertisegebied Casemanagement dementie

Tijdens de feestelijke opening van Inloophuis Dementie in Leerdam op Wereld Alzheimer Dag, ontvingen Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging en Regionale Hulp van Alzheimer Nederland, en demissionair staatssecretaris Van Rijn het vernieuwde Expertisegebied dementieverpleegkundige. Meerveld en Van Rijn kregen dit document overhandigd van Gerben Jansen namens V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) in zijn rol als voorzitter van de vakgroep casemanagers dementie.

Actieplan Casemanagement dementie

Het vernieuwde Expertisegebied dementieverpleegkundige komt voort uit het Actieplan Casemanagement dementie dat in juli 2016 van start ging. Dit actieplan was gestart om een oplossing te vinden voor de grote knelpunten thuis door bezuinigingen, wachtlijsten en versnippering van casemanagement. Deze waren het gevolg van de financiering van de AWBZ naar de Zvw. De wachtlijsten groeiden, mantelzorgers én huisartsen zagen door de bomen het bos niet meer en de belasting van mantelzorgers nam flink toe. Dit terwijl mantelzorgers de casemanager dementie juist noemen als belangrijkste hulp om thuis wonen goed vol te blijven houden. (Bron: dementiemonitor) Het Actieplan Casemanagement dementie moest daarom zorgen voor verbetering: inzicht in de wijze waarop casemanagement wordt aangeboden en gebruikt, meer uniformiteit, terugdringen van de wachtlijsten die intussen waren ontstaan, verbetering van de inkoop door zorgverzekeraars én een geactualiseerd functieprofiel. Dit laatste heeft geresulteerd in het Expertisegebied dementieverpleegkundige dat vandaag aan Alzheimer Nederland en de staatssecretaris is aangeboden. 

Reactie Alzheimer Nederland op het profiel

Julie Meerveld: “Wij complimenteren V&VN met het de snelheid en degelijkheid waarmee het profiel is aangescherpt. Net als V&VN, streven wij naar meer uniformiteit en helderheid. Het geeft vertrouwen dat het profiel op basis van het meelopen met professionals, gesprekken met ketenregisseurs en recent onderzoek is aangepast. We hebben echter ook een aantal opmerkingen.

Over de maatschappelijk werkenden

Ongeveer een zesde van de casemanagers dementie zijn maatschappelijk werkenden. Zij passen niet meer in dit profiel van V&VN. Wij roepen hen op om op dezelfde professionele manier als V&VN hun profiel te ontwikkelen. Hier ligt nog een mooie taak voor de maatschappelijk werkers.

Over een nieuwe naam

De gewijzigde naam van casemanager dementie naar dementieverpleegkundige leidt tot onrust in onze achterban en veel suggesties voor andere namen. De suggesties zijn niet unaniem. Dat vinden wij een moeilijk punt. Een naamswijziging, tijdens de permanente onzekerheid waar mensen met dementie en hun geliefden mee te maken hebben, is voor hen een grote verandering.

Tegelijkertijd is de helft van de mensen met dementie en hun mantelzorgers nog steeds onbekend met het recht op casemanagement dementie. Een nieuwe naam voor de casemanager biedt dus ook een kans om twee vliegen in één klap te slaan: in een zorgvuldige landelijke campagne kan ten eerste de nieuwe naam voor de casemanager bekend worden gemaakt. Ten tweede is het minstens zo belangrijk dat zowel de doelgroep als verwijzers goed worden geïnformeerd over het recht op casemanagement dementie, oftewel een dementieverpleegkundige, en wat ze daarvan mogen verwachten. We dragen daar graag aan bij door hier samen een plan voor te maken om deze vervolgens met elkaar voortvarend uit te voeren.”

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door