Alzheimer Nederland: investeren in breed onderzoek voor mensen met dementie nu én in de toekomst

Afgelopen week was er veel alzheimer nieuws. Bij Jinek vertelde prof. Philip Scheltens (Alzheimercentrum Amsterdam) binnen vier jaar een medicijn te verwachten tegen de ziekte van Alzheimer. Een dag later liet prof. Marcel Olde Rikkert (Radboud Alzheimer Centrum) in de Volkskrant weten dat hij stopt met onderzoek naar het alzheimereiwit ‘amyloid’. Hij vindt de resultaten van onderzoek hiernaar de laatste jaren teleurstellend. De ziekte van Alzheimer is complex, onderzoek naar oorzaken en oplossingen staat nog in de kinderschoenen en kent (nog) niet dezelfde investering als andere ongeneeslijke ziekten. Alzheimer Nederland is grondlegger van de verschillende academische Alzheimer Centra in het land en volgt de discussie op de voet. De organisatie benadrukt het belang van breed onderzoek. Daarnaast behartigt Alzheimer Nederland de belangen van mensen met dementie en mantelzorgers nu.

“De meningen lijken ver uit elkaar te liggen. Maar dat valt bij nadere beschouwing mee”, aldus Marco Blom, adjunct-directeur Alzheimer Nederland. “Scheltens verwees met zijn uitspraak ‘binnen vier jaar een medicijn’ naar onderzoek naar genetische vormen van de ziekte van Alzheimer. Deze zeer zeldzame familiaire vorm van alzheimer wordt veroorzaakt door 1 genetisch defect. En dit defect zorgt voor teveel amyloid in de hersenen. Scheltens hoopt dat medicijnen tegen dit schadelijke eiwit de ziekte in deze vorm kunnen stoppen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn en voor heel veel mensen een oplossing bieden.”

Op latere leeftijd
De grootste groep alzheimer patiënten heeft echter niet deze familiaire vorm. Bij alzheimer op latere leeftijd zijn al verschillende medicijnen tegen het schadelijke alzheimereiwit getest. Zonder goede resultaten helaas. Het eiwit werd vaak wel uit de hersenen verwijderd, maar de patiënten lieten geen verbeteringen zien. Alzheimer op latere leeftijd is dan ook heel verschillend van de familiaire vorm. Op latere leeftijd zie je niet alleen het alzheimereiwit, maar ook andere schadelijke eiwitten van andere vormen van dementie of bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson. Daarnaast zien onderzoekers vaak schade aan de bloedvaten, een ontregeld afweersysteem en waarschijnlijk gaat er nog veel meer mis. Kortom: dit oplossen met één medicijn lijkt volgens veel onderzoekers geen juiste benadering voor deze groep patiënten.

Brede investeringen noodzakelijk
Nederland kent vooraanstaande dementieonderzoekers op vele terreinen. Sommige doen onderzoek naar amyloid, anderen kijken naar andere ziekteprocessen. Maar weer anderen kijken naar betere diagnostiek of het voorkomen van dementie door gezond leven en het voorkomen van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Daarnaast is Nederland toonaangevend in het onderzoek naar betere hulp en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. Alzheimer Nederland en Deltaplan Dementie maken al deze vormen van onderzoek mogelijk. Zo investeren we in wetenschappelijk onderzoek voor patiënten van nu en morgen en boeken we vooruitgang op al deze terreinen. 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door