Alzheimer Nederland, LPGGz, NVvP en P3NL tegen observatiemaatregel

Foto bij artikel observatiemaatregel: verward persoon

Op 14 september 2016 wordt de observatieregel van Wet verplichte GGz (Wvggz) besproken in de kamer. Alzheimer Nederland doet samen met het Landelijk Platform GGz, NVvP en P3NL een oproep aan de kamer om deze maatregel niet in te voeren. In plaats daarvan moet ervoor gezorgd worden dat de (ambulante) zorg en crisiszorg per 1 januari 2017 goed georganiseerd is én altijd toegankelijk voor mensen met psychische problemen en mensen met dementie.  

Eerst opgesloten en dan pas zorg of hulp

In de observatiemaatregel staat dat mensen die verward gedrag vertonen drie dagen mogen worden meegenomen “ter observatie”. Het verontrustende is dat deze mensen enkel op basis van een vermoeden van gevaar opgesloten worden. In de praktijk kan het zijn dat mensen met verward gedrag door dementie, een verstandelijke beperking, verkeerd medicijngebruik, alcoholgebruik of psychische problemen, van straat kunnen worden gehaald en worden opgesloten. Dit kan iedereen overkomen, en gaat in tegen de rechten van de mens. Bovendien betekent dit dat mensen eerst worden opgesloten, voordat ze zorg of hulp krijgen. Een volstrekt verkeerde route die verstorend werkt in de cliënt-hulpverlener relatie en (extra) traumatiserend is. 

Vier redenen om de observatiemaatregel af te schaffen

  1. De observatiemaatregel nodigt uit tot willekeurige detentie en is onrechtmatig.
  2. De psychiatrie is géén middel om de samenleving te beschermen tegen vormen van gevaar die niet uit psychische stoornissen voortkomen.
  3. De observatiemaatregel biedt geen zorg.
  4. Opsluiting middels “observatiemaatregel” schaadt vertrouwen en is traumatisch voor kwetsbare mensen.

Meer informatie

Brief  aan vaste kamercommissies VWS en VenJ over Wet verplichte ggz

 

 

Landelijke lobby

Alzheimer Nederland volgt de ontwikkelingen in de zorg nauwlettend, samen met onze vrijwilligers belangenbehartiging. Zo komen we in de politiek in Den Haag op voor betere dementiezorg. We ondersteunen gemeenten bij de uitvoering van hun zorgtaken. En we onderhouden nauwe contacten met zorgverzekeraars.

Lees meer 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door