Alzheimer Nederland ondersteunt manifest

Manifest in AD door Hugo Borst

Hugo Borst en Carin Gaemers presenteerden vandaag in het Algemeen Dagblad hun manifest voor betere ouderenzorg onder de titel ‘Scherp op Ouderenzorg’. Alzheimer Nederland heeft het manifest ondertekend , als belangenbehartiger van mensen met dementie en hun naasten. Het manifest geeft vervolg aan een open  brief die de AD columnist deze zomer schreef aan staatsecretaris van Rijn over de ouderenzorg in Nederland. Er waren volgens hem nog al wat verbeteringen noodzakelijk om te komen tot een meer menswaardige zorg. Een ware stortvloed aan reacties was het gevolg. Onder meer van de staatsecretaris zelf, patiënten, ouderenverzorgers en politici.

Volgende week verschijnt de nieuwe Dementiemonitor, het tweejaarlijkse onderzoek van Alzheimer Nederland i.s.m. Nivel onder ruim 3.400 mantelzorgers bij dementie. Hierin wordt gemonitord hoe zij de zorg (thuis en in verpleeghuizen) ervaren sinds de transitie. Alzheimer Nederland gebruikt de uitkomsten van de Dementiemonitor graag als leidraad voor verdere actie.

Gedeelde zorg

Julie Meerveld, Alzheimer Nederland: “Wij zien in Nederland het aantal mensen met dementie snel toenemen en dat terwijl de beroepsbevolking afneemt. Mensen wonen langer thuis, wat mooi is, maar komen in een verpleeghuissituatie als het thuis echt niet meer gaat. We zien en horen in de praktijk dat het personeel van verpleeghuizen zich voor steeds grotere uitdagingen gesteld ziet en er zelf alles aan doet  om overeind te blijven. Zij hebben ondersteuning nodig om op hun beurt de juiste ondersteuning en verzorging te kunnen bieden.

Alzheimer Nederland pleit onder andere voor meer vrijheid en veiligheid bij dementie. Daarbij gaat het onder andere over het uitbannen van vrijheidsbeperkingen en anti-psychotica. Dit vraagt tegelijkertijd ook om meer aandacht van het verzorgend personeel. Maar het belang van kwetsbare ouderen en hun familieleden zou  altijd voorop moeten staan.”

Hanteren Zorgstandaard

Meerveld: “Hugo Borst weet met dit manifest de zorg voor kwetsbare ouderen op de agenda te zetten. Dat juichen wij  zeer toe. Wij pleiten al jarenlang dat in verpleeghuizen kwalitatieve persoonsgerichte zorg wordt geboden door medewerkers met verstand van zaken. En dat er in alle huizen een activiteitenprogramma is dat aansluit op de wensen en behoeften van de bewoners. Het zou helpen als de reeds sinds 2013 bestaande Zorgstandaard overal gehanteerd zou worden. Het wiel hoeft niet helemaal opnieuw uitgevonden te worden.“

“We  hechten er aan om te benadrukken dat er ook veel huizen zijn waar het wel goed gaat. De kwaliteit wisselt heel sterk, zoals ook Borst zegt. Helaas constateren wij ook dat de slecht functionerende verpleeghuizen te weinig verbeteren. Het gaat te langzaam. Dat is vaak ook erg verdrietig. Als je in een verpleeghuis woont heb je immers geen jaren de tijd meer om te wachten op verbetering.”

Mantelzorg

Alzheimer Nederland waardeert dat in het manifest ook de mantelzorgers apart genoemd worden. Meerveld: “Of een mantelzorger direct maatregelen moet  kunnen afdwingen wanneer de kwaliteit van de zorg tekortschiet lijkt mij een lastig punt. Maar zoals voor alle nodige procedures geldt mag de procedure nooit voor gaan op de menselijke maat. Mantelzorgers voelen zich ook na opname in een verpleeghuis nog belast en maken zich zorgen om hun naaste. Zij zouden in veel gevallen beter begeleid en betrokken moeten worden.

Wat er moet gebeuren volgens Alzheimer Nederland

Wij verwachten dat Van Rijn reageert op dit manifest in het komende AO (algemeen overleg) over verpleeghuiszorg op 17 november. Ook brancheorganisatie Actiz zal in actie moeten komen. Verder hopen wij vooral dat de mooie woorden in de verkiezingsprogramma’s ook echt - en snel - worden uitgevoerd. Daarbij moet het nieuwe kabinet straks het verschil gaan maken.”

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door