Alzheimer Nederland ondertekent pact voor betere ouderenzorg

Marco Blom ondertekende vandaag namens Alzheimer Nederland het Pact voor de Ouderenzorg. Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkte hier samen met verschillende partijen aan, waaronder Alzheimer Nederland. Eenzaamheid signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis organiseren en de kwaliteit van de verpleegzorg verbeteren zijn de drie hoofdpunten in het pact. Met het ouderenpact verbindt Alzheimer Nederland zich aan de gezamenlijke ambitie ouderen de waardering te geven die zij verdienen en de zorg en ondersteuning voor onze ouderen te verbeteren. Die ambitie sluit aan op onze visie op dementiezorg.


Ouderenpact is hard nodig

Alzheimer Nederland is erg blij met het ouderenpact. In Nederland zijn er op dit moment 1,3 miljoen 75-plussers, maar in 2030 zijn dat er maar liefst 2,1 miljoen. Daarmee stijgt de urgentie voor betere ouderenzorg. Als gevolg van de vergrijzing zal ook het aantal mensen met dementie enorm stijgen.


Wat staat er in het ouderenpact?

Het is belangrijk dat eenzaamheid niet verder stijgt, dat de eenzaamheid voor mensen doorbroken en teruggedrongen wordt. Het programmaplan ‘Samen tegen Eenzaamheid’ brengt dit bij elkaar.

Om ervoor te zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen mét goede zorg en ondersteuning, moeten er drie dingen gebeuren: de zorg en ondersteuning thuis verbeteren, de mantelzorger beter ondersteunen en de woonvoorzieningen en leefomgeving van ouderen verbeteren.

Door onder andere meer te investeren in zorgmedewerkers en ruimte te bieden voor vakmanschap en innovatie wordt de kwaliteit van de verpleegzorg verbeterd.


Bedrijfsleven belangrijk

De Jonge wil het bedrijfsleven sterk betrekken bij het verbeteren van de ouderenzorg. Onder andere om zo (vroegtijdige) signalen van dementie op te pikken. De Jonge: ‘Bij mensen die bijvoorbeeld licht dementeren, is de medewerker achter de kassa soms de eerste die doorheeft dat mevrouw extra zorg nodig heeft. Hoe kunnen we zorgen dat de supermarkt weet waar die signalen naartoe kunnen?’


Samen Dementievriendelijk

Samen Dementievriendelijk werkt momenteel al samen met bedrijven voor een dementievriendelijke samenleving. Een mooi voorbeeld is Albert Heijn die de online training ‘In de winkel’ en trainingen op locatie van Samen dementievriendelijk aanbiedt aan haar medewerkers! Samen Dementievriendelijk is een initiatief van Alzheimer Nederland, PGGM en het ministerie van VWS.

 

Meer informatie

 

Bron: nos.nl

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door