Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Tussen wal en schip

De langdurige zorg is ruim drie jaar geleden hervormd, maar er zijn nog te veel knelpunten. Recente rapportages van NIVEL en het SCP laten zien dat mensen met dementie tussen wal en schip vallen als het gaat om zorg en ondersteuning thuis vanuit de wijkverpleging en de Wmo. Gemeenten worstelen met de toepassing van de Wmo. Het zorgaanbod sluit niet goed aan op de ondersteuningsbehoefte en activiteiten in de wijk bieden te weinig structuur. Daarnaast veroorzaakt de overgang van de Wmo naar de Wet langdurige zorg (Wlz) bij veel mensen met dementie een zorgval: zij krijgen een fors verminderd aantal uren zorg terwijl ze er juist meer nodig hebben. Gemeenten doen er daarom verstandig aan goed te overleggen met het sociaal wijkteam en de casemanager dementie en niet te snel door te verwijzen naar de Wlz. Meer in het algemeen blijft het wenselijk dat de toegang tot casemanagement via de zorgverzekeraar soepeler gaat verlopen.

Overbelaste mantelzorgers

Verder is naar schatting meer dan de helft van de mantelzorgers bij dementie tamelijk tot overbelast. Eén op de zes is zelfs zwaar belast tot overbelast. Alzheimer Nederland pleit daarom voor verschillende vormen van mantelzorgondersteuning.

Aanbieding Focusbrief dementie 2018 aan Tweede Kamer en VNG-voorzitter Van Zanen

De ondersteuning van mensen met dementie vanuit de Wmo is een taak van gemeenten, maar Alzheimer Nederland vindt dat er ook een bredere systeemverantwoordelijkheid bij de rijksoverheid ligt. De Focusbrief dementie 2018 is daarom op 13 maart 2018, vóór het commissiedebat van 15 maart over de Wmo en mantelzorg, aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart overhandigde Alzheimer Nederland de Focusbrief op 15 maart ook aan VNG-voorzitter Jan van Zanen (tevens burgemeester van Utrecht).

Alzheimer Nederland overhandigt de Focusbrief aan VNG-voorzitter Jan van Zanen