Alzheimer Nederland roept op tot dementievriendelijke stembureaus

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Alzheimer Nederland vindt het belangrijk dat mensen met dementie hun stem kunnen uitbrengen. Daarom roept de stichting vrijwilligers van stembureaus op om zich voor te bereiden op mensen met dementie. “Op dementievriendelijke stembureaus ervaren mensen met dementie begrip voor het feit dat zij vaak meer tijd en begeleiding nodig hebben bij het stemmen”, zegt Julie Meerveld, manager belangenbehartiging van Alzheimer Nederland. Op onze website is daarom nu informatie hierover te vinden met tips en bieden wij online trainingen ‘Goed omgaan met dementie’ aan. Meerveld: “Wij roepen gemeenten en vrijwilligers van stembureaus op om hier gebruik van te maken als voorbereiding op de verkiezingen. Wij hopen op zoveel mogelijk dementievriendelijke stembureaus op 21 maart.”


Drempels wegnemen

Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 kreeg Alzheimer Nederland van mantelzorgers signalen dat mensen met dementie problemen ondervonden bij het stemmen. Daarnaast geven verschillende gemeenten aan behoefte te hebben aan handvatten hoe zij beter kunnen omgaan met mensen met dementie op het stembureau. Want hier kan het stemmen misgaan door onbegrip en onbekendheid met dementie. Daarnaast blijkt dat stembiljetten in verpleeghuizen niet altijd worden uitgedeeld.

Uit een eigen onderzoek onder 477 mantelzorgers blijkt tevens dat 11% van hen bij eerdere verkiezingen geen begrip ondervond in het stembureau voor hun naaste met dementie. Ook vond 16% van de mantelzorgers dat de locatie van het stembureau niet geschikt was. Meerveld: “Voor mensen met dementie In Nederland worden gewone handelingen steeds complexer. Zo ook het gaan stemmen. Dan helpt het als zo veel mogelijk obstakels worden weggenomen. Begrip en een gemakkelijk toegankelijke locatie mét goede bewegwijzering zijn dan eenvoudig te realiseren”.


Tips

Mantelzorgers hebben ook tips voor de gemeenten om het stemmen voor mensen met dementie gemakkelijker te maken. De meest gehoorde tip:  laat begeleiders van mensen met dementie toe in het stemhokje om te helpen. Dat mag nu alleen bij mensen met een lichamelijke beperking. Daarnaast geven mantelzorgers aan dat meer licht in het stemhokje positief bijdraagt. En dat het voor bewoners van een verpleeghuis helpt als daar ook een stembureau gevestigd is.

De belangrijkste acties die de stembureauvrijwilliger kan ondernemen zijn:

  1. Stem uw tempo af op de persoon met dementie als deze zich bij u meldt;
  2. Geef rustige en duidelijke uitleg voordat de persoon met dementie het stemhokje binnenloopt.


Een dementievriendelijke samenleving

Voor Alzheimer Nederland is het van belang dat mensen met dementie in de samenleving – in de supermarkt, het museum én ook in het stembureau – kunnen rekenen op begrip en hulp. Een (politieke) mening geven is namelijk ook voor mensen met dementie net als iedere burger belangrijk en is, ongeacht de dementie, nog lang mogelijk. Meerveld: “Zolang mensen met dementie zelf nog kunnen aangeven dat ze willen stemmen en weten op wie, vinden we dat we er alles aan moeten doen om stemmen voor hen mogelijk te maken”.

 

Meer informatie

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door