Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Wetenschappelijk onderzoek kan niet slagen zonder de inzet van jonge getalenteerde onderzoekers. Dat geldt voor ieder onderwerp en zeker voor dementie. De overheid financiert daarom het onderzoek van jonge onderzoekers via speciale talentbeurzen, waar oudere onderzoekers met een vaste aanstelling niet aan mogen deelnemen. De hoeveelheid goede aanvragen is echter veel groter dan het aantal beschikbare beurzen.

Impulssubsidie

Daarom introduceerde Alzheimer Nederland dit jaar de Impulssubsidie. Een nieuwe financiering die onderzoekers met een goed en relevant onderzoeksvoorstel alsnog een kans geeft. In het eerste jaar van deze subsidie kent Alzheimer Nederland zes beurzen toe aan jonge dementieonderzoekers, met een waarde van ruim 1,7 miljoen euro.

Onderzoekstalent steunen met kerst

De zes onderzoekers kregen deze maand een afwijzingsbrief van hun aanvraag bij de overheid in de bus. Hun belangrijke onderzoek dreigde niet door te gaan. Gelukkig kan Alzheimer Nederland het toch mogelijk maken dat dit onderzoek van start gaat in 2022 met de impulssubsidie. Deze subsidie kunnen wij alleen aanbieden door de steun van onze donateurs.

Belangrijke thema’s dementieonderzoek

De wetenschappers die we steunen gaan onderzoek doen naar onderwerpen die belangrijk zijn voor mensen met dementie en hun naasten. De keuze voor de onderzoekers die we steunen maken we op basis van onze onderzoeksagenda, die is opgesteld samen met mensen met dementie en hun naasten. Dit zijn de zes projecten en onderzoekers die wij steunen met deze subsidie:

 • Optimaal thuis wonen met dementie
  Onderzoek om zorgpakketten te optimaliseren op de individuele behoeftes van mensen met dementie en mantelzorgers. Dit om ze in staat te stellen zo lang mogelijk op een prettige manier thuis te wonen.
  Janet McNeil Vroomen, Amsterdam UMC, Gevraagde bijdrage: € 299.926,00
 • Compassievolle gesprekken
  Compassietherapie bij dementie vermindert emotionele problemen, zoals depressieve gevoelens. Er zijn echter niet genoeg mensen om de honderdduizenden mensen met dementie en hun naasten hiermee te helpen. In dit onderzoek gaan ze kijken of een virtuele gesprekspartner compassietherapie kan uitvoeren.
  Minha Lee, Technische Universiteit Eindhoven, Gevraagde bijdrage: € 252.548,25    
 • Waarderen wat er goed is in het leven
  Aandacht voor wat er goed is in het leven (dankbaarheid) kan mensen helpen om meer positieve emoties te ervaren. In dit onderzoek wordt samen met mantelzorgers en mensen met dementie een training gemaakt die bestaat uit makkelijk toe te passen oefeningen. 
  Noortje Kloos, Radboud UMC, Gevraagde bijdrage: € 299.864,-
 • De staat van het afweersysteem meten en beïnvloeden
  Ontstekingen spelen een belangrijke rol bij de ziekte van alzheimer. De staat van iemands afweersysteem (zijn immuunleeftijd) voorspelt waarschijnlijk voor een deel het verloop van de ziekte. Als dit zo is kunnen ze nieuwe therapieën ontwikkelen om die immuunleeftijd te verlagen.
  Argonde van Harten, Amsterdam UMC, Gevraagde bijdrage € 280.000,-
 • Ontstekingsreacties bij frontotemporale dementie (FTD)
  Welke rol spelen ontstekingen in de hersenen bij FTD? Dit onderzoek moet bijdragen aan betere diagnostiek en uiteindelijk ook aan betere behandeling van FTD.
  Elise Dopper, Erasmus MC, Gevraagde bijdrage: € 297.178,45
 • Gentherapie tegen de ziekte van Alzheimer
  Dit onderzoek ontwikkelt en test een nieuwe therapie voor de ziekte van Alzheimer. De benadering is totaal anders dan de huidige behandelingen. Met gentherapie wil de onderzoeker de verbindingen tussen hersencellen beschermen tegen ziekmakende alzheimereiwitten. Dit in tegenstelling tot veel andere, maar weinig succesvolle, therapieën die trachten deze eiwitten weg te halen.
  Niels Reinders, Universiteit Utrecht, Gevraagde bijdrage € 299.966,40