Alzheimer Nederland: toegang tot zorg en ondersteuning moet beter

Toegang tot zorg en ondersteuning met beter wmo

De politiek debatteerde afgelopen week over de Verpleeghuiszorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Alzheimer Nederland heeft daarbij aan de bel getrokken, omdat ze zich grote zorgen maakt over de toegang tot zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. De wachtlijsten voor verpleeghuizen en casemanagement dementie nemen toe.
 

Meer inzicht in wachtlijsten

Daarom wil Alzheimer Nederland meer inzicht in de wachtlijsten van verpleeghuizen. Het is nu onduidelijk of mensen met spoed op een plek wachten of dat mensen slechts een voorkeur hebben aangegeven. Alzheimer Nederland wil dat verpleeghuizen mensen met dementie helpen om zich voor te bereiden op de verhuizing naar het verpleeghuis. Tweede Kamerleden delen de zorgen van Alzheimer Nederland en vragen om uitleg.
 

Betere cliënt- en mantelzorgondersteuning

Tweede Kamerleden maken zich ook zorgen of de zorg en ondersteuning thuis op orde zijn. Alzheimer Nederland vindt het daarom positief dat de minister plannen heeft om de Wmo te verbeteren, maar maakt zich zorgen over de groep mensen die niet zelf snel om hulp vragen. Daarom pleit Alzheimer Nederland voor betere cliënt- en mantelzorgondersteuning, een grotere rol voor casemanagers bij het keukentafelgesprek en voor nieuwe vormen van dagbesteding, zoals Ontmoetingscentra. D66, PvdA en de SP hebben de zorgen van Alzheimer Nederland gedeeld.
 

Brief over toekomst verpleeghuiszorg op 17 september

Op Prinsjesdag – 17 september - komt minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met een brief over de toekomst van de verpleeghuiszorg.  In dezelfde maand debatteert de Tweede Kamer met de minister over casemanagement dementie.

Lees meer over onze lobby voor betere zorg >

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door