Alzheimer Nederland zorgt dat uw gegevens veilig zijn

Op 25 mei is het zo ver: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt van toepassing. Dit is een nieuwe Europese wet voor privacybescherming. De AVG regelt het recht op eerlijke, veilige en betrouwbare gegevensverwerking van natuurlijke personen. Volgens de wet is Alzheimer Nederland verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens, door haar medewerkers en vrijwilligers.


Wat brengt de AVG allemaal met zich mee?

De AVG stelt strenge eisen en randvoorwaarden aan de manier waarop wij persoonsgegevens opvragen, opslaan, beveiligen en doorgeven aan anderen. Dit betekent bijvoorbeeld dat we:

 • niet méér gegevens mogen vragen of opslaan dan we strikt genomen nodig hebben;
 • geen persoonsgegevens van anderen zomaar mogen delen met andere mensen;
 • persoonsgegevens alleen mogen gebruiken voor het doel waarvoor we toestemming gekregen hebben;
 • persoonsgegevens veilig moeten opslaan.


Transparantie vinden wij belangrijk

Bij Alzheimer Nederland gaan we zorgvuldig en professioneel om met privacy. We zijn transparant over wat we doen met persoonsgegevens en staan garant voor een betrouwbare en veilige verwerking daarvan. Daarom vernieuwden we onze privacyverklaring op onze website. We hebben hem zo uitgebreid mogelijk opgesteld. Per rol staat omschreven welke gegevens we gebruiken, waarvoor we ze gebruiken en hoe lang we ze bewaren.


Hoe zorgt Alzheimer Nederland ervoor dat uw gegevens veilig zijn?

 • Social media
  We hebben strengere regels voor social media opgesteld voor medewerkers en vrijwilligers, onder andere voor het plaatsen van foto’s en voor de manier waarop we social media gebruiken. Daarnaast waarschuwen we onze volgers om niet zomaar hun gegevens te delen. Dit doen we om te voorkomen dat er onbewust te veel gegevens gedeeld worden met o.a. Facebook (door Alzheimer Nederland en door onze volgers). Ook plaatsen we geen Facebook pixel op de websites met gezondheidsinformatie, zodat Facebook je bezoek aan onze website niet kan volgen.

   
 • Beveiliging
  Er is veel geïnvesteerd in de beveiliging van persoonsgegevens van al onze betrokkenen, zoals mantelzorgers, donateurs, nieuwsbriefabonnees, vrijwilligers, etc. We gaan dit jaar over naar een nieuw systeem om de persoonsgegevens nog veiliger te beheren en we hebben een externe, onafhankelijke Data Protection Officer aangesteld die ons helpt om de privacy van al onze betrokkenen te bewaken.

   
 • Formulieren
  We hebben al onze formulieren (online én op papier) opnieuw bekeken en sommige invulvelden optioneel in plaats van verplicht gemaakt. Waar nodig vertellen we duidelijker waarom we bepaalde gegevens vragen.

   
 • Informeren
  We nemen onze verantwoordelijkheid door mensen te informeren over hun privacy op onze websites. We plaatsen waarschuwingen en informatie op onze websites, het forum en social media om niet te veel persoonlijke gegevens te delen.
   
 • Gedragsregels
  We hebben hele duidelijke gedragsregels opgesteld voor medewerkers en vrijwilligers over hoe ze veilig met persoonsgegevens kunnen omgaan.
   

Meer weten?

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door