Ga direct naar de contentGa direct naar de content

De onderzoekers gebruiken de meetmethode OCTA (Optical Coherence Tomography Angiografie) om de vaatjes in het oog zichtbaar te maken. Met deze methode vergeleken de onderzoekers de ogen van 39 mensen met de ziekte van Alzheimer, 37 mensen met milde geheugenklachten en 133 gezonde mensen. Uit het onderzoek bleek dat op het netvlies van mensen met alzheimer of met milde klachten minder bloedvaten aanwezig zijn dan bij de gezonde mensen. Dit verschil komt niet door leeftijd of geslacht, maar lijkt echt te komen door de ziekte.

Onderzoek nog in kinderschoenen

Ulrich Eisel van Rijksuniversiteit Groningen zegt in het Kijkmagazine: ‘Netvliesanalyse is inderdaad een strategie om alzheimer in een vroege stadium te diagnosticeren. En een vroege diagnose van alzheimer bij patiënten maakt theoretisch gezien ook vroege interventies mogelijk om deze ziekte te behandelen of tenminste te vertragen.’ Wel voegt hij toe dat het onderzoek nog in de kinderschoenen staat en er nog verder onderzoek nodig is om de bevindingen te bevestigen.

Ook andere ziekten?

Belangrijk voor iedere nieuwe methode is niet alleen het verschil tussen gezonde mensen en mensen met de ziekte van Alzheimer, maar ook tussen gezonde mensen en mensen met andere ziekten. Het is bijvoorbeeld bekend dat diabetes ook invloed heeft op de kleine bloedvaten. Verder onderzoek moet uitwijzen of het gevonden resultaat uniek is voor de ziekte van Alzheimer.

Veelgezocht alternatief

Een oogtest is een veelgezocht alternatief voor dure en belastende testen zoals een hersenscan en een ruggenprik. Ook in Nederland wordt hier onderzoek naar gedaan. Alzheimer Nederland maakte bijvoorbeeld drie onderzoeken voor in totaal 276.000 euro mogelijk, die kijken of de bloedvaten in de ogen ook het Alzheimereiwit bevatten. Mogelijk zou dit heel specifiek wijzen op de ziekte van Alzheimer.