Om dementie te stoppen is er veel onderzoek nodig naar deze hersenziekte. Alzheimer Nederland financiert onderzoek op verschillende manieren en is de grootste private partij die onderzoek mogelijk maakt.