Beschermt wonen in een groene omgeving tegen dementie?

Afgelopen maand stond het artikel “Groene omgeving verkleint kans op dementie” op verschillende websites, zoals Welingelichtekringen.nl, Margriet.nl en HetLaatsteNieuws.nl. Volgens de artikelen beschermt ‘groen om je heen’ tegen dementie. Moeten we allemaal de stad ontvluchten en in het buitengebied gaan wonen? Tijd voor een factcheck door Alzheimer Nederland!

Het artikel waar de website naar verwijst, werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Environmental Health’. Het gaat in dit artikel niet alleen over groene omgeving, maar vooral over de nabijheid van snelwegen en de aanwezigheid van verschillende vormen van luchtvervuiling. Ze onderzochten de effecten hiervan door te kijken naar de gezondheidsgegevens van 678.000 mensen van 45 tot 84 jaar in het gebied ‘Metro Vancouver’ in Canada.
 

Effect op het brein

Volgens de Nederlandse websites liet het onderzoek duidelijk zien dat mensen die dichtbij een snelweg wonen, vaker bepaalde hersenzieken krijgen dan mensen die verder van een snelweg wonen. Ook de aanwezigheid van meer fijnstof verhoogde het risico hierop. De onderzoekers vonden geen effect van geluidsoverlast en zagen dat mensen die in een groene omgeving wonen juist iets minder vaak dementie krijgen. 
 

Goed voor het een, slecht voor het andere

Interessant aan deze studie was het grote verschil tussen uitkomsten. De Nederlandse websites hebben het hier echter niet over. In werkelijkheid vond de studie alleen dat bepaalde vormen van dementie en de ziekte van Parkinson minder voorkwamen in een groene omgeving. Maar de ziekte van Alzheimer (de meest voorkomende vorm van dementie) en MS kwamen hier juist vaker voor! Dit gold ook voor luchtvervuiling, die in deze studie geen effect had op de ziekte van Alzheimer en MS. Alleen het nabij grote snelwegen wonen was voor alle vormen van hersenziekten nadelig. 
 

Conclusie

Deze studie is vooral een voorbeeld van een verkennende studie, die kijkt naar zeer grote hoeveelheden data en daarna kijkt of er mogelijk verbanden zijn te leggen. Dat is op zichzelf interessant voor het genereren van nieuwe theorieën, die je daarna grondig kunt onderzoeken. Maar of je de kranten ermee moet vullen, is een andere vraag.

Ook is het niet echt nieuws. Andere onderzoeken toonden eerder al effecten aan van luchtvervuiling aan op onze gezondheid. Gelukkig neemt de luchtvervuiling in Nederland af. Verder zijn er ook verschillende studies die effecten aantonen van factoren die invloed hebben op de huizenprijs en dementie. Kortom: over het algemeen wonen mensen met minder inkomen dicht bij bijvoorbeeld snelwegen. Het is bekend dat mensen met een lager inkomen vaak ook ongezonder gedrag hebben. En ongezond gedrag heeft juist weer effect op het risico op dementie.

Dit was ook de conclusie van de onderzoekers. Ze wijten de effecten niet aan het groen, maar aan de eigenschappen van mensen die in het buitengebied wonen. Zo gaan mensen misschien wel in het groen wonen om vaker in de omgeving te wandelen of sporten. Door het groen wandelen is inderdaad een prima manier om het risico op dementie te verkleinen.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door