Betere ondersteuning nodig voor mantelzorg bij dementie

Betere ondersteuning nodig voor mantelzorg bij dementie

In 2016 gaf een op de vijf mantelzorgers hulp aan hun naaste met dementie. Dit blijkt uit het nieuwe onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016. Uit het rapport blijkt dat steeds meer mantelzorgers zich overbelast voelen. Met als gevolg dat meer mantelzorgers verwachten dat de overheid meer zorg en ondersteuning biedt.

Waar in 2010 nog 41 procent van de Nederlanders vond dat hulp van familie, vrienden of buren moest komen, is dat in 2016 nog maar 21 procent. Zorgwekkend, aldus Alzheimer Nederland. Daarom besteedt de Dementiemonitor mantelzorg 2018 extra aandacht aan de belasting en hulpvraag van mantelzorgers.
 

Behoefte aan meer kennis over dementie

Uit het SCP-rapport blijkt dat mantelzorgers behoefte hebben aan meer kennis over dementie. Mantelzorgers geven aan zich ongeschikt te voelen om de hulp aan hun naaste te geven. Daarnaast is er onvoldoende aandacht voor overbelasting bij mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg en ondersteuning van mensen met dementie, aldus het SCP. De organisatie roept gemeenten en professionals daarom op om mantelzorgers én vrijwilligers beter te ondersteunen. Gemeenten kunnen meer waardering tonen, inspelen op de behoefte naar kennis en ondersteuning en tot slot meer aandacht geven aan het signaleren van risicovolle mantelzorgsituaties. Alzheimer Nederland ondersteunt gemeenten hierbij graag door onder meer in te zetten op dementievriendelijke gemeenten via het geven van trainingen.
 

Meer informatie

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door