Alzheimer Nederland over bezoekersregeling verpleeghuizen

Alzheimer Nederland over bezoekersregeling verpleeghuizen. De enige goede reden om níet te versoepelen is als er een coronabesmetting in het huis is!

De enige goede reden om níet te versoepelen is als er een coronabesmetting in het huis is!

We krijgen veel vragen over de bezoekersregeling. Hoe zit het nu precies?

 • Eén bezoeker per bewoner: Tussen 25 mei en 15 juni hadden verpleeghuizen en afdelingen (waar geen corona heerste) de tijd om te organiseren dat er één vaste bezoeker per bewoner toe werd gelaten. Vanaf vandaag (15 juni) zouden álle coronavrije afdelingen dit moeten hebben opgezet. (Fase 1 volgens de Handreiking)
   
 • Verdere versoepeling naar meerdere bezoekers: Vanaf vandaag, 15 juni, moeten de huizen - waar gedurende twee weken één bezoeker is toegestaan - verder versoepelen naar meerdere bezoekers per bewoner. De enige reden om niet verder te versoepelen is als er een coronabesmetting op de afdeling is. (Fase 2 volgens de Handreiking)
   
 • Ieder verpleeghuis richt dit zelf in: Bij de verdere versoepeling naar meerdere vaste bezoekers per bewoner, is het aantal vaste bezoekers aan de organisatie zelf. Ieder verpleeghuis organiseert de verdere versoepeling op zijn eigen manier. Afhankelijk van de locatie, aantal bewoners, wensen en behoeften van bewoners en familieleden.
   
 • Wandelen is sinds 25 mei toegestaan. Dit kan onder begeleiding van een verzorgende, vrijwilliger of vaste bezoeker. Bezoekers houden zich aan de voorwaarden voor bezoek: ze houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand en mogen niet met de bewoner naar drukke plekken gaan. De cliëntenraad, personeelsvertegenwoordiging, arts en manager maken afspraken hoe zij hierover communiceren met bezoekers, personeel en vrijwilligers.
   
 • Mantelzorgtaken: De handreiking legt niets in de weg om mensen die voorheen mantelzorgtaken op zich namen, daar nu weer gelegenheid voor te geven. De vaste bezoeker die gewoonlijk de bewoner hielp met douchen of bij het eten, kan dit nu weer doen. Daar moet dan binnen de afspraken op locatie of per bewoner ruimte voor worden gemaakt. (bron: Clientenraad.nl)
   
 • Vrijwilligers zijn sinds 25 mei toegestaan in het verpleeghuis
   

Alzheimer Nederland: Wees niet strenger dan noodzakelijk is en zoek de ruimte op wat wél kan!

Hoewel de meeste huizen er inderdaad in zijn geslaagd om weer één vaste bezoeker per bewoner te organiseren ziet Alzheimer Nederland ook dat sommige verpleeghuizen de regels nog steeds strikter hanteren dan nodig is. In veel verpleeghuizen wordt de vaste bezoeker maximaal 1 uur per week toegelaten. Dit is géén eis vanuit de handreiking. Er mogen nadrukkelijk per locatie, of zelfs per bewoner afspraken worden gemaakt over een verruiming van de frequentie en duur van het bezoek. Je zou dus zelfs kunnen afspreken dat de vaste bezoeker elke dag op bezoek kan komen. De handreiking biedt daarvoor voldoende ruimte. (bron: Clientenraad.nl)

Gerjoke Wilmink directeur Alzheimer Nederland: “Het ontzeggen van bezoek is een allerlaatste redmiddel dat alleen ingezet wordt als daar direct aanleiding voor is. Als er geen corona op de afdeling heerst dan is er geen enkele reden om niet verder te versoepelen. Uiteraard met de voorzorgsmaatregelen die ook elders in de samenleving gelden: zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden, goed handen wassen en bij intensief contact een mondkapje op omdat het hier om een kwetsbare groep gaat. We moeten weer terug naar zoveel mogelijk zelfbeschikking waar dat kan.”

“Goede communicatie tussen huizen en familieleden is essentieel in deze tijd, waarin de emoties vaak hoog oplopen en het zorgpersoneel ook geen ijzer met handen kan breken. Waarom is de sleutel ineens gedeactiveerd? Waarom mag je hier nog niet naar buiten en bij een ander huis wel?” Het is logisch dat deze vragen leven en veel verdriet geven. ‘Het zijn de regels’ - kan nooit het antwoord zijn. Iedere situatie vraagt immers om maatwerk. Wij weten dat een groot deel van onze achterban begrip heeft voor de maatregelen, maar er heerst veel onduidelijkheid.  Als je het als familie absoluut niet eens bent met de manier waarop het huis dit doet dan adviseren wij om contact op te nemen met de Cliëntenraad die direct in het verpleeghuis de belangen behartigt van bewoners en familie.“

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door