Alzheimer Nederland bezorgd over abonnementstarief Wmo

Alzheimer Nederland vreest dat het vaste abonnementstarief in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) leidt tot een verslechtering van de Wmo-voorzieningen en een hogere eigen bijdrage voor andere gemeentelijke ondersteuning. Sinds dit jaar geldt er in de Wmo een vaste eigen bijdrage van € 17,50 voor ‘maatwerkvoorzieningen’, zoals huishoudelijke hulp. De Tweede Kamer debatteert donderdag 28 maart over het nieuwe Wmo-tarief.
 

Hogere bijdrage

'We krijgen signalen dat gemeenten maatwerkvoorzieningen buiten het nieuwe, vaste abonnementstarief willen houden. Met als gevolg dat mensen een hogere bijdrage moeten betalen voor minder goede ondersteuning. We hebben deze zorgen ook geuit tegenover de Tweede Kamer', zegt Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging en Regionale hulp Alzheimer Nederland.
 

Weinig mantelzorgers op de hoogte

De afgelopen weken heeft Alzheimer Nederland mantelzorgpanelleden ondervraagd over de ervaringen met het nieuwe Wmo-tarief. Daaruit blijkt dat slechts drie op de tien mantelzorgers op de hoogte is van het nieuwe tarief. Ook de informatievoorziening van de gemeente en het Centraal Administratie Kantoor worden als onvoldoende beoordeeld. Tot slot zijn er signalen over verhogingen van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen.

Julie Meerveld: 'We maken ons het meeste zorgen over alleenstaande mensen met dementie, want zij zijn afhankelijk van Wmo-ondersteuning om langer mee te kunnen doen. Bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, vervoer en dagbesteding. Er ligt een taak voor gemeenten om de ondersteuning, dienstverlening én informatievoorziening op orde te brengen.'
 

Deel uw ervaringen

Alzheimer Nederland pleit voor onderzoek naar het gebruik van Wmo-voorzieningen onder alleenstaande ouderen, waaronder mensen met dementie. Heeft u signalen over verandering of verslechtering van Wmo-voorzieningen in uw gemeente? Laat het ons weten via belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl

 

Meer informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Bekijk wat de wet inhoudt

 

Casemanager hét aanspreekpunt

Lees waarom

 

Onze visie op dementiezorg

Bekijk visie

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door