Bijeenkomst '(Mee)verhuizen als het thuis niet meer gaat'

Bijeenkomst 'Meeverhuizen als thuis niet meer gaat'
Fragment uit de documentaire 'Uit elkaar' van Frans Bromet

Woensdag 23 oktober, 15.45u – World Forum Den Haag

Dementie dwingt mensen soms niet alleen afscheid te nemen van een geliefde, maar ook van een gedeeld leven. De huidige verpleeghuizen bieden vaak alleen plek aan de zieke partner, als er al plaats is. Dat betekent dat levens uit elkaar worden gerukt nadat mensen soms 50 of 60 jaar bij elkaar zijn geweest. Daarmee wordt een belangrijk maatschappelijk pijnpunt blootgelegd.
 

Belangrijk maatschappelijk pijnpunt

Vroeger boden verzorgingshuizen een oplossing voor echtparen die niet meer samen konden wonen zonder hulp. Maar die zijn er niet meer. Bij de zorg voor ouderen staat tegenwoordig voorop dat zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Pas wanneer het thuis écht niet meer gaat, verhuist de partner met dementie naar een zorginstelling. De gezondere partner blijft dan meestal thuis achter. Dit heeft voor beiden grote gevolgen en de partners worden hiermee voor ingrijpende dilemma’s geplaatst. Naarmate het aantal mensen met dementie groter wordt, neemt deze problematiek steeds grotere vormen aan. Reden voor Alzheimer Nederland om hiervoor aandacht te vragen.
 

Uitnodiging 'Als het thuis niet meer gaat'

Wij nodigen u graag uit voor een bijeenkomst rond het thema ‘Als het thuis niet meer gaat’ op woensdagmiddag  23 oktober – voorafgaand aan de opening van het Alzheimer Europe Congres – in het World Forum, Churchillplein 10 in Den Haag van 15.45 tot 17.45 uur.
 

Voorvertoning documentaire 'Uit elkaar'

Behalve resultaten van het onderzoek ‘Als het thuis niet meer gaat’ wordt het tweede deel voorvertoond van de tweedelige documentaire ‘Uit elkaar’ van Frans en Silvia Bromet die over dit onderwerp gaat. Tot slot is er een discussie met de stelling ‘(Mee)verhuizen vraagt om visie op de toekomst’, waarbij uw input uiteraard ook op prijs wordt gesteld.
 

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst bij voorkeur uiterlijk zondag 20 oktober via Selma Hetharia, Alzheimer Nederland, s.hetharia@alzheimer-nederland.nl. Deelname is gratis. Vol = vol.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door