Alzheimer Nederland blij met grootste impuls voor dementieonderzoek ooit: 148 miljoen in 10 jaar

Op Prinsjesdag 2020 werd de grootste impuls ooit voor wetenschappelijk dementieonderzoek in Nederland bekend gemaakt. Het kabinet kondigde de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 aan, een vervolg op het Deltaplan Dementie, dat dit jaar afloopt. Onderdeel van deze strategie is de financiering van wetenschappelijk onderzoek naar het verminderen van het risico op dementie en naar de behandeling en genezing van verschillende vormen van dementie. Maar ook voor mensen met dementie en hun naasten heeft het kabinet flinke ambities: ‘in 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen’. Alzheimer Nederland is blij met het plan. Gerjoke Wilmink, directeur van Alzheimer Nederland: “We willen met de overheid, onderzoekers en maatschappelijke partners werken aan het ultieme doel, een toekomst zonder dementie.”

De Nationale Dementiestrategie is de grootste impuls voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie in de Nederlandse geschiedenis. In 2021 is er 10 miljoen euro beschikbaar en dat bedrag loopt op tot 16 miljoen per jaar vanaf 2024. Wilmink: “De overheid reserveert op deze manier 148 miljoen euro voor onderzoek naar dementie in de komende 10 jaar. We zijn verheugd dat het kabinet, ondanks de diepe crisis, toch kiest voor een langetermijnstrategie op dementie.” 
 

Volksziekte nr. 1

Dat het kabinet inzet op meer onderzoek en kennis over dementie is niet verwonderlijk. Op dit moment lijden 280.000 mensen aan dementie. Dat aantal zal door de vergrijzing snel stijgen, naar verwachting tot meer dan 500.000 mensen in 2040. Naast het menselijk leed, zijn ook de kosten voor de maatschappij enorm. Wilmink: “16 miljoen per jaar is natuurlijk een enorm bedrag. Maar de zorgkosten voor dementie benaderen nu al de 10 miljard, ofwel 10.000 miljoen euro per jaar. En die kosten stijgen ieder jaar. We moeten dus op zoek naar manieren om de ziekte te voorkomen of genezen én naar betere op de persoon afgestemde zorg en ondersteuning. Daarbij speelt onderzoek een belangrijke rol.”
 

Stem van de patiënt en naaste

In het Deltaplan Dementie werkt Alzheimer Nederland nauw samen met onderzoeksfinancier namens de overheid ZonMw, onderzoekers en verschillende maatschappelijke partners om de hoeveelheid onderzoek te vergroten en het uitgevoerde onderzoek efficiënter en effectiever te maken. Wilmink: “Dat laatste doen we bijvoorbeeld door mensen met dementie en mantelzorgers mee te laten denken en doen met onderzoek. Zo wordt onderzoek relevanter en sluit het beter aan bij de praktijk.” Alzheimer Nederland heeft ruim 15 miljoen euro bijgedragen aan het Deltaplan Dementie en wil ook in de nieuwe strategie de belangrijke rol van co-financier en onderzoekspartner op zich nemen. “Zo maken we het onderzoek beter én versnellen we de toepassing in de praktijk.”

Ambitie 

Begin 2020 stelde Alzheimer Nederland haar onderzoeksagenda op. In deze agenda bepalen mensen met dementie en mantelzorgers de richting van het onderzoek van Alzheimer Nederland in de komende jaren. Daarnaast bevat de agenda verschillende richtinggevende principes om de toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk te versnellen. Wilmink: “Dit bedrag is, zeker in deze tijd, natuurlijk geweldig! Maar om onze ambities te bereiken, is eigenlijk zeker 25 miljoen per jaar nodig. Wij gaan daarom dubbel zo hard aan de slag om partners te vinden om met ons het dementieonderzoek verder te stimuleren. Zodat we uiteindelijk onze droom kunnen verwezenlijken.”
 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door