Bloeddruk en de kans op alzheimer

Vestiging Alzheimer Nederland

Het schadelijke eiwit amyloid wordt vaak gezien als oorzaak van de ziekte van Alzheimer. De laatste jaren komen we echter steeds meer te weten over de rol van de bloedvaten bij deze ziekte. Beschadigingen van de bloedvaten, door bijvoorbeeld hoge bloeddruk, kan de voortgang van de ziekte versnellen. Uit het promotieonderzoek van Hadassa Jochemsen blijkt echter dat behandeling van hoge bloeddruk geen eenvoudig verhaal is. Medicatie die de bloeddruk verlaagt kan de hoeveelheid amyloid in de hersenen juist verhogen. Op 4 oktober promoveert Hadassa op dit onderzoek en in deze Wetenschapper aan het woord vertelt ze er alvast meer over.

Tijdens mijn onderzoek heb ik gekeken naar de invloed van bloeddruk en het bloeddruk verhogende enzym ACE (Angiotensine Converterend Enzym) op schade aan de hersenen. Er zijn twee theorieën over dit enzym. De eerste zegt dat ACE de bloeddruk verhoogt wat schadelijk is voor de hersenen. De tweede theorie zegt echter dat ACE de hoeveelheid schadelijk amyloid verminderd, wat de hersenen juist beschermd. Tijdens mijn onderzoek vond ik bewijzen voor beide theorieën. Dit kan invloed hebben op de toekomstige behandeling van patiënten met hoge bloeddruk en de ziekte van Alzheimer.

Effect van bloeddruk
Tijdens mijn onderzoek heb ik hersenscans gemaakt van mensen met hart en vaatziekten en mensen met de ziekte van Alzheimer. Daarna hebben we de patiënten jaren gevolgd. Uit mijn onderzoek blijkt dat niet alleen hoge bloeddruk, maar ook lage bloeddruk ongunstig is voor de hersenen. Daarnaast lijkt het remmen van ACE zowel positief als negatief te kunnen werken.

Hadassa Jochemsen, Alzheimercentrum Amsterdam
Hadassa Jochemsen, Alzheimercentrum Amsterdam

 

  • Lage bloeddruk ongunstig bij hart en vaatziekten
    Bij patiënten met hart- en vaatziekten én een lage bloeddruk zagen we meer afname van hersenvolume en een slechter mentaal en fysiek functioneren
  • Hoge bloeddruk behandelen
    Bij patiënten waarbij de bloeddruk over de tijd afneemt, zagen we minder afname van hersenvolume
  • ACE remmers positief en negatief
    Hogere ACE niveaus hebben gunstige effecten (verlagen het schadelijke amyloid beta) maar ook ongunstige effecten (verhoogt de bloeddruk).

Toekomst
Er is meer onderzoek nodig naar de rol van ACE remmers op de ziekte van Alzheimer. Een hoge bloeddruk is een van de belangrijkste risicofactoren op dementie, maar ook voor veel hart- en vaatziekten. Mijn onderzoek laat echter zien dat het verlagen van de bloeddruk met medicijnen, ongewenste bijwerkingen kan hebben.

Reactie van Alzheimer Nederland
Een hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor de ziekte van Alzheimer, sommige andere vormen van dementie en bijvoorbeeld hart en vaatziekten. Uit dit onderzoek blijkt dat het verlagen van de bloeddruk mogelijk niet alleen positieve effecten heeft. Mogelijk zijn er voor bepaalde mensen risico's verbonden aan het gebruik van ACE remmers. Met meer dan een miljoen gebruikers van deze middelen is aanvullend onderzoek nodig.

Alzheimer Nederland maakt verschillende onderzoeken naar de rol van bloeddruk op dementie mogelijk en ook binnen het Deltaplan Dementie is onderzoek naar bloeddrukmedicatie één van de prioriteiten.

Meer wetenschap
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rond dementie, via onze gratis digitale nieuwsbrief, twitter@alzheimernl en Facebook

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door