Staatssecretaris Blokhuis: 'Juiste zorg noodzakelijk in crisissituatie, andere aanpak nodig voor dementie'

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) vindt dat stigmatisering in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) doorbroken moet worden. In crisissituaties moet er speciale aandacht zijn voor groepen zoals mensen met dementie. Alleen op die manier komt de juiste zorg bij de juiste persoon terecht. Dat zei de staatssecretaris tijdens het debat over de ggz in de Tweede Kamer.
 

Zorg bij crisissituaties gaat nog vaak mis

Alzheimer Nederland maakt zich zorgen over mensen met dementie in crisissituaties. Juist bij kwetsbare mensen, zoals mensen met dementie is het belangrijk dat zij kunnen rekenen op de juiste zorg. Helaas gaat dit nog te vaak mis, zo blijkt ook uit het verhaal van Annet. Daarom pleit Alzheimer Nederland voor meer inzet van ervaringsdeskundigen, meer kennis over dementie bij professionals en het doorbreken van het stigma bij ‘verward gedrag’. De directeur van Alzheimer Nederland, Gerjoke Wilmink, heeft daarom eerder dit jaar het manifest ‘Oog voor elkaar’ medeondertekend.
 

Positie ervaringsdeskundigen versterken

Kamerleden Leendert de Lange (VVD) en Fleur Agema (PVV) delen het pleidooi van Alzheimer Nederland. De partijen maken zich zorgen over kwetsbare mensen die niet kunnen rekenen op de juiste zorg in crisissituaties. De term ‘verward gedrag’ werkt daarbij stigmatiserend, aldus de VVD. Agema (PVV) deelt het ervaringsverhaal van Annet en verzoekt de staatssecretaris om te zorgen dat mensen in crisissituaties de juiste zorg krijgen. De VVD wil dat de staatssecretaris aan de slag gaat om de positie van ervaringsdeskundigen te versterken.
 

Andere benadering nodig

In een reactie onderstreept de staatssecretaris dat er voor mensen met dementie een andere benadering nodig is. In 2019 wil het ministerie zorgen voor meer budget om ervaringsdeskundigen te betrekken bij beleid. Tot slot stelt de staatssecretaris dat stigmatisering voorkomen dient te worden, juist bij ‘verward gedrag’. Alzheimer Nederland is blij dat de staatssecretaris ervaringsdeskundigen wil betrekken. Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging en Regionale Hulp: “Alzheimer Nederland blijft samen optrekken met het ministerie om middels de dementievriendelijke samenleving stigmatisering te doorbreken.”


Meer lezen

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door